Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU II


DANH SÁCH HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU

STT

Họ Và Tên

C. Môn

Chức vụ

Đơn vị công tác

163

Trần Thị Phương Thảo

NHS-TH

BCH

TTYT Tan Thanh

164

Nguyễn Thị Chi

NHS-TH

 

TTYT DP Tân Thành

165

Thái Thị Ngọc Lê

NHS-TH

 

TTYT DP Tân Thành

166

Lê Thị Tuyết

NHS-TH

 

TTYT DP Tân Thành

167

Bùi Thị Ngọc

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

168

Nguyễn Thị Thủy

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

169

Nguyễn Thị Hằng Nga

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

170

Nguyễn Thị Chi

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

171

Mai Thị Hà

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

172

Dương Thị Kim Thu

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

173

Bùi Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

174

Bùi Thị Hằng

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

175

Lưu Thị Ngọc Hằng

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

176

Phạm Thị Hòa

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

177

Trần Thị Thanh Thảo

NHS-TH

 

TYT tân Hải- Tân Thành

178

Hồ Thị yến

NHS-TH

 

TYT tân Hải- Tân Thành

179

Lê Thị Lan

NHS-TH

 

TYT tân Hòa- Tân Thành

180

Trần Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

TYT tân Hòa- Tân Thành

181

Mai Công tâm

NHS-TH

 

TYT Phước Hòa- Tân Thành

182

Trần Kim Phượng

NHS-TH

 

TYT Phước Hòa- Tân Thành

183

Nguyễn Thị Nhung

NHS-TH

 

TYT Phước Hòa- Tân Thành

184

Đặng Thị Thanh Huê

NHS-TH

 

TYT Tân Phước- Tân Thành

185

Bùi Thị Thảo

NHS-TH

 

TYT Tân Phước- Tân Thành

186

Phan Thị Thu Hương

NHS-TH

 

TYT Phú Mỹ- Tân Thành

187

Dương Thị Bích Hương

NHS-TH

 

TYT Phú Mỹ- Tân Thành

188

Lê Thị Anh Vỹ

NHS-TH

 

TYT Mỹ Xuân- Tân Thành

189

Lê Thị Thu Nga

NHS-TH

 

TYT Mỹ Xuân- Tân Thành

190

Nguyễn Thị Hoa

NHS-TH

 

TYT Hắc Dịch- Tân Thành

191

Trần Thị Ánh Huyền

NHS-TH

 

TYT Hắc Dịch- Tân Thành

192

Hứa Thị Ngọc Anh

NHS-TH

 

TYT  Sông Sòai- Tân Thành

193

Phạm Thị Hà

NHS-TH

 

TYT Tóc Tiên- Tân Thành

194

Lê Thị Thúy

NHS-TH

 

TYT Châu Pha- Tân Thành

195

Trần Thị Huyên

NHS-TH

 

TYT Châu Pha- Tân Thành

196

Phạm Thị Thanh Hương

NHS-TH

BCH

TTYT Xuyên Mộc

197

Lê Thị Kim Quy

ĐH

BCH

TTYT Xuyên Mộc

198

Nguyễn Thị Thanh Xuân

ĐH

 

TTYT Xuyên Mộc

199

Nguyễn Lệ Tấm

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

200

Bùi Thị Thanh

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

201

Nguyễn Thị Nhị

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

202

Nguyễn Ngọc Đào

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

203

Nguyễn Thị Mến

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

204

Ngô Ngọc Anh

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

205

Nguyễn Thị Mỹ Lợi

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

206

Hòang Thị Hiếu Nhã

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

207

Lê Thị Thu Hằng

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

208

Nguyễn Thị Hồng

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

209

Hồ Diệp Kim Thương

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

210

Trần Thị Nhật Trâm

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

211

Nguyễn Thị Thu Hà

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

212

Lê Thị Thu

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

213

Nguyen Thi Mai

NHS-TH

 

TYT Xuyên Mộc

214

Lê Thị Hảo

NHS-TH

 

TYT Bàu Lâm-Xuyên Mộc

215

Lê Thị Bé

NHS-TH

 

TYT Bàu Lâm-Xuyên Mộc

216

Trần Thị Thu Thảo

NHS-TH

 

TYT Bông Trang-Xuyên Mộc

217

Nguyễn Thị Kim Thùy

NHS-TH

 

TYT Bưng Riềng-Xuyên Mộc

218

Lê Thị Thúy Hạnh

NHS-TH

 

TYT Bình Châu-Xuyên Mộc

219

Lương Thị Hạnh

NHS-TH

 

TYT Bình Châu-Xuyên Mộc

220

Hồ Thị Gái

NHS-TH

 

TYT Tân Lâm-Xuyên Mộc

221

Trần Thị Huyền

NHS-TH

 

TYT Tân Lâm-Xuyên Mộc

222

Nguyễn Thị Xuân Mai

NHS-TH

 

TYT Hòa Hiệp-Xuyên Mộc

223

Trần Thị Thu Hồng

NHS-TH

 

TYT Hòa Hiệp-Xuyên Mộc

224

Nguyễn Thị Tuyết Mai

NHS-TH

 

TYT Hòa Hiệp-Xuyên Mộc

225

Lê Thị Lệ

NHS-TH

 

TYT Hòa Hưng-Xuyên mộc

226

Nguyễn Thị Hồng Nhơn

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

227

Ngô Thị Thanh 

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

228

Lương Thị Tường

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

229

Nguyễn Thị Mai Hoa

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

230

Lương Thị Hà

NHS-TH

 

TYT Phước Tân-Xuyên Mộc

231

Tạ Thị Ngọc mai

NHS-TH

 

TYT Phước Tân-Xuyên Mộc

232

Phan Thị Hòang Kim

NHS-TH

 

TYT Phước Tân-Xuyên Mộc

233

Phạm Thị Yến

NHS-TH

 

TYT Phước Bửu-Xuyên Mộc

234

Trần Thị Minh Thiện

NHS-TH

 

TYT Phước Thuận-Xuyên Mộc

235

Võ T Thu Nam

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

236

Ng Thị Quý

NHS-TH

BCH

TTYT TP Vũng Tàu

237

Ng T Thuý Hằng

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

238

Đỗ Thị Hà

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

239

Nguyễn Thị Hùynh Như

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

240

Trần Thị Hòai

NHS-TH

 

TYT P1-Vũng Tàu

241

Vũ Thị Mai

NHS-TH

 

TYT P2 -Vũng Tàu

242

Vũ Thị Minh Phương

NHS-TH

 

TYT P THANG TAM -Vũng Tàu

243

Nguyễn Thị Ánh Loan

NHS-TH

 

TYT P THANG TAM -Vũng Tàu

244

Phạm Thị Tư Nhung

NHS-TH

 

TYT P3 -Vũng Tàu

245

Trần Thị Ngọc Thu

NHS-TH

 

TYT P3 -Vũng Tàu

246

Tô Thị Hoan

NHS-TH

 

TYT P3 -Vũng Tàu

247

Vương Thị Thanh Thúy

NHS-TH

 

TYT P4 -Vũng Tàu

248

Đinh Thị Hưng

NHS-TH

 

TYT P5 -Vũng Tàu

249

Nguyễn Thị Ngọc Hân

NHS-TH

 

TYT P6 -Vũng Tàu

250

Võ Thị Thu Hương

NHS-TH

 

TYT P 7 -Vũng Tàu

251

Phí Thị Hạt

NHS-TH

 

TYT P8 -Vũng Tàu

252

Lê Thị Ngọc Diễm

NHS-TH

 

TYT P8 -Vũng Tàu

253

Nguyễn Thị Tiếp

NHS-TH

 

TYT P8 -Vũng Tàu

254

Lê Thị Phương Dung

NHS-TH

 

TYT P9 -Vũng Tàu

255

Đinh Thị Hương Lan

NHS-TH

 

TYT P9 -Vũng Tàu

256

Đinh Thị Huyền

NHS-TH

 

TYT P NG AN NINH -Vũng Tàu

257

Đinh Thị Hương

NHS-TH

 

TYT P10 -Vũng Tàu

258

Võ Thị Thu Vân

NHS-TH

 

PKKV 1, Vtàu -Vũng Tàu

259

Đinh Thị Dung

NHS-TH

 

PKKV 1, Vtàu -Vũng Tàu

260

Nguyễn Thị Hằng

NHS-TH

 

PKKV 1, Vtàu -Vũng Tàu

261

Phạm Thị Thu

NHS-TH

 

P Rạch Dừa -Vũng Tàu

262

Dương Thị Thuấn

NHS-TH

 

TYT P11 -Vũng Tàu

263

Nguyễn Thị Bình

NHS-TH

 

TYT P11 -Vũng Tàu

264

Mai Thị Thêu

NHS-TH

 

TYT P12 -Vũng Tàu

265

Châu Thị Hùynh

NHS-TH

 

TYT  LONG SON

266

Võ Thị Ta Rết

NHS-TH

 

TYT LONG SON

267

Mai Thò Kim Hieàn

NHS-TH

 

TYT LONG SON

268

Lê Tân Dân

NHS-TH

 

TYT LONG SON

269

Hoaøng Thò Traø Giang

NHS-TH

 

TYT P THANG NHAT

270

Bui Thị Thủy

NHS-TH

 

TYT P THANG NHAT

271

Ng Thị Gái

NHS-TH

 

TYT P THANG NHAT

272

Nguyễn Thị Chuyên

NHS-TH

 

TT giám định y khoa

273

Dương Thị Thuỳ Trang

NHS-TH

BCH

TT Truyền thông-GDSK

274

Hồ Thị Minh Nguyệt

ĐH

CT

Truường THYT

275

Nguyễn Thị Chuyên

 

Truường THYT

276

Lê Thị Thu

NHS-TH

 

TT Phòng chống bệnh Xã Hội

277

Nguyễn Thị Xa

NHS-TH

 

TT Phòng chống bệnh Xã Hội

278

Trần Thị Hồng Hạnh

NHS-TH

 

TT Phòng chống bệnh Xã Hội

279

Ñaëng Thò Thu Höôøng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

280

Löu Thò Hoàng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

281

Phaïm Thò Hoàng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

282

Traàn Thò Tuyeán

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

283

Hoaøng Thò Hoàng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

284

Thaùi Thò Thu Haèng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

285

Buøi Thò Hieäp

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

286

Nguyeãõn Thò Mai

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

287

Lê Thị Hồng Cúc

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

288

Trương Thị Bích Duyên

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

289

Hoàng Thị Hà

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

290

Traàn Thò Tuyeát

NHS-TH

 

TYT Phước Hưng- Long Điền

291

Ngô Nguyễn Thị Thu Hồng

NHS-TH

 

TYT Phước Hưng- Long Điền

292

Huyønh Thò Nhö Ngoïc

NHS-TH

 

TYT Phước Tỉnh- Long Điền

293

Ñoã Thò Thu Trang

NHS-TH

 

TYT Phước Tỉnh- Long Điền

294

Trònh Thò Thaûo

NHS-TH

 

TYT Tam Phước - Long Điền

295

Nguyeãn Thò Saùu

NHS-TH

 

TYT An Ngãi - Long Điền

296

Tröông Thò Haûi Yeán

NHS-TH

 

TYT An Nhất - Long Điền

297

Trần Thị Thủy

NHS-TH

BCH

TTYT huyện Đất Đỏ

298

Phaïm Thò Haïnh

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

299

Nguyễn Thị Quỳnh Dao

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

300

Loâ Thò Lan

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

301

Phaïm Thò Bích Thaûo

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

302

Nguyễn Thị Minh Hiền

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

303

Trần Thị Hồng Trinh

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

304

Leâ Thò Boøng

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

305

Nguyeãn Thò Thaûo Ly

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

306

Nguyeãn Thò Thoáng

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

307

Ñoaøn Thò Khaûi

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

308

Nguyeãn Thò Myõ Dung

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

309

Traàn Thò Thuùy Phi

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

310

Voõ Thò Ngoïc Dung

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

311

Đinh Thị Hương Giang

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

312

Lê Thị Nguyệt

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

313

Maïch Thò Loan

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

314

Nguyeãn Thò Bích Phöôïng

NHS-TH

 

TTYT Côn Đảo

315

Nguyeãn Thò Phöông

NHS-TH

 

TTYT Côn Đảo

316

Nguyeãn Thò Hoaø

NHS-TH

 

TTYT Côn Đảo

 

 

In ấn |   Gửi đi

Các bài viết khác
HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU I
HỘI NỮ HỘ SINH AN GIANG II
HỘI NỮ HỘ SINH AN GIANG I
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG BÌNH
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NGÃI
HỘI NỮ HỘ SINH HÀ NỘI
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NINH
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÁKLÁK
VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  15/04/2024- 7 biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng ở phụ nữ
  15/04/2024- Hội chứng song thai không tim, dị tật hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm
  12/04/2024- Những dấu hiệu sớm nhất cảnh báo mẹ bị thai ngoài tử cung
  10/04/2024- Hoạt động của thai nhi trong bụng – bật mí những tín hiệu dành cho mẹ
  08/04/2024- Áp xe vú: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh
  04/04/2024- 10 câu hỏi thường gặp liên quan đến nhiễm độc thai nghén
  01/04/2024- 8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh
  25/03/2024- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 bà mẹ
  25/03/2024- Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
  15/02/2024- Phụ nữ mang thai mắc trĩ ảnh hưởng gì tới việc sinh con?
Xem tất cả
Liên kết email