HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU II

- 22/03/2011 17:24:54


DANH SÁCH HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU

STT

Họ Và Tên

C. Môn

Chức vụ

Đơn vị công tác

163

Trần Thị Phương Thảo

NHS-TH

BCH

TTYT Tan Thanh

164

Nguyễn Thị Chi

NHS-TH

 

TTYT DP Tân Thành

165

Thái Thị Ngọc Lê

NHS-TH

 

TTYT DP Tân Thành

166

Lê Thị Tuyết

NHS-TH

 

TTYT DP Tân Thành

167

Bùi Thị Ngọc

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

168

Nguyễn Thị Thủy

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

169

Nguyễn Thị Hằng Nga

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

170

Nguyễn Thị Chi

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

171

Mai Thị Hà

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

172

Dương Thị Kim Thu

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

173

Bùi Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

174

Bùi Thị Hằng

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

175

Lưu Thị Ngọc Hằng

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

176

Phạm Thị Hòa

NHS-TH

 

B/V Tân Thành

177

Trần Thị Thanh Thảo

NHS-TH

 

TYT tân Hải- Tân Thành

178

Hồ Thị yến

NHS-TH

 

TYT tân Hải- Tân Thành

179

Lê Thị Lan

NHS-TH

 

TYT tân Hòa- Tân Thành

180

Trần Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

TYT tân Hòa- Tân Thành

181

Mai Công tâm

NHS-TH

 

TYT Phước Hòa- Tân Thành

182

Trần Kim Phượng

NHS-TH

 

TYT Phước Hòa- Tân Thành

183

Nguyễn Thị Nhung

NHS-TH

 

TYT Phước Hòa- Tân Thành

184

Đặng Thị Thanh Huê

NHS-TH

 

TYT Tân Phước- Tân Thành

185

Bùi Thị Thảo

NHS-TH

 

TYT Tân Phước- Tân Thành

186

Phan Thị Thu Hương

NHS-TH

 

TYT Phú Mỹ- Tân Thành

187

Dương Thị Bích Hương

NHS-TH

 

TYT Phú Mỹ- Tân Thành

188

Lê Thị Anh Vỹ

NHS-TH

 

TYT Mỹ Xuân- Tân Thành

189

Lê Thị Thu Nga

NHS-TH

 

TYT Mỹ Xuân- Tân Thành

190

Nguyễn Thị Hoa

NHS-TH

 

TYT Hắc Dịch- Tân Thành

191

Trần Thị Ánh Huyền

NHS-TH

 

TYT Hắc Dịch- Tân Thành

192

Hứa Thị Ngọc Anh

NHS-TH

 

TYT  Sông Sòai- Tân Thành

193

Phạm Thị Hà

NHS-TH

 

TYT Tóc Tiên- Tân Thành

194

Lê Thị Thúy

NHS-TH

 

TYT Châu Pha- Tân Thành

195

Trần Thị Huyên

NHS-TH

 

TYT Châu Pha- Tân Thành

196

Phạm Thị Thanh Hương

NHS-TH

BCH

TTYT Xuyên Mộc

197

Lê Thị Kim Quy

ĐH

BCH

TTYT Xuyên Mộc

198

Nguyễn Thị Thanh Xuân

ĐH

 

TTYT Xuyên Mộc

199

Nguyễn Lệ Tấm

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

200

Bùi Thị Thanh

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

201

Nguyễn Thị Nhị

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

202

Nguyễn Ngọc Đào

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

203

Nguyễn Thị Mến

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

204

Ngô Ngọc Anh

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

205

Nguyễn Thị Mỹ Lợi

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

206

Hòang Thị Hiếu Nhã

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

207

Lê Thị Thu Hằng

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

208

Nguyễn Thị Hồng

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

209

Hồ Diệp Kim Thương

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

210

Trần Thị Nhật Trâm

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

211

Nguyễn Thị Thu Hà

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

212

Lê Thị Thu

NHS-TH

 

TTYT Xuyên Mộc

213

Nguyen Thi Mai

NHS-TH

 

TYT Xuyên Mộc

214

Lê Thị Hảo

NHS-TH

 

TYT Bàu Lâm-Xuyên Mộc

215

Lê Thị Bé

NHS-TH

 

TYT Bàu Lâm-Xuyên Mộc

216

Trần Thị Thu Thảo

NHS-TH

 

TYT Bông Trang-Xuyên Mộc

217

Nguyễn Thị Kim Thùy

NHS-TH

 

TYT Bưng Riềng-Xuyên Mộc

218

Lê Thị Thúy Hạnh

NHS-TH

 

TYT Bình Châu-Xuyên Mộc

219

Lương Thị Hạnh

NHS-TH

 

TYT Bình Châu-Xuyên Mộc

220

Hồ Thị Gái

NHS-TH

 

TYT Tân Lâm-Xuyên Mộc

221

Trần Thị Huyền

NHS-TH

 

TYT Tân Lâm-Xuyên Mộc

222

Nguyễn Thị Xuân Mai

NHS-TH

 

TYT Hòa Hiệp-Xuyên Mộc

223

Trần Thị Thu Hồng

NHS-TH

 

TYT Hòa Hiệp-Xuyên Mộc

224

Nguyễn Thị Tuyết Mai

NHS-TH

 

TYT Hòa Hiệp-Xuyên Mộc

225

Lê Thị Lệ

NHS-TH

 

TYT Hòa Hưng-Xuyên mộc

226

Nguyễn Thị Hồng Nhơn

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

227

Ngô Thị Thanh 

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

228

Lương Thị Tường

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

229

Nguyễn Thị Mai Hoa

NHS-TH

 

TYT Hòa Bình-Xuyên Mộc

230

Lương Thị Hà

NHS-TH

 

TYT Phước Tân-Xuyên Mộc

231

Tạ Thị Ngọc mai

NHS-TH

 

TYT Phước Tân-Xuyên Mộc

232

Phan Thị Hòang Kim

NHS-TH

 

TYT Phước Tân-Xuyên Mộc

233

Phạm Thị Yến

NHS-TH

 

TYT Phước Bửu-Xuyên Mộc

234

Trần Thị Minh Thiện

NHS-TH

 

TYT Phước Thuận-Xuyên Mộc

235

Võ T Thu Nam

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

236

Ng Thị Quý

NHS-TH

BCH

TTYT TP Vũng Tàu

237

Ng T Thuý Hằng

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

238

Đỗ Thị Hà

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

239

Nguyễn Thị Hùynh Như

NHS-TH

 

TTYT TP Vũng Tàu

240

Trần Thị Hòai

NHS-TH

 

TYT P1-Vũng Tàu

241

Vũ Thị Mai

NHS-TH

 

TYT P2 -Vũng Tàu

242

Vũ Thị Minh Phương

NHS-TH

 

TYT P THANG TAM -Vũng Tàu

243

Nguyễn Thị Ánh Loan

NHS-TH

 

TYT P THANG TAM -Vũng Tàu

244

Phạm Thị Tư Nhung

NHS-TH

 

TYT P3 -Vũng Tàu

245

Trần Thị Ngọc Thu

NHS-TH

 

TYT P3 -Vũng Tàu

246

Tô Thị Hoan

NHS-TH

 

TYT P3 -Vũng Tàu

247

Vương Thị Thanh Thúy

NHS-TH

 

TYT P4 -Vũng Tàu

248

Đinh Thị Hưng

NHS-TH

 

TYT P5 -Vũng Tàu

249

Nguyễn Thị Ngọc Hân

NHS-TH

 

TYT P6 -Vũng Tàu

250

Võ Thị Thu Hương

NHS-TH

 

TYT P 7 -Vũng Tàu

251

Phí Thị Hạt

NHS-TH

 

TYT P8 -Vũng Tàu

252

Lê Thị Ngọc Diễm

NHS-TH

 

TYT P8 -Vũng Tàu

253

Nguyễn Thị Tiếp

NHS-TH

 

TYT P8 -Vũng Tàu

254

Lê Thị Phương Dung

NHS-TH

 

TYT P9 -Vũng Tàu

255

Đinh Thị Hương Lan

NHS-TH

 

TYT P9 -Vũng Tàu

256

Đinh Thị Huyền

NHS-TH

 

TYT P NG AN NINH -Vũng Tàu

257

Đinh Thị Hương

NHS-TH

 

TYT P10 -Vũng Tàu

258

Võ Thị Thu Vân

NHS-TH

 

PKKV 1, Vtàu -Vũng Tàu

259

Đinh Thị Dung

NHS-TH

 

PKKV 1, Vtàu -Vũng Tàu

260

Nguyễn Thị Hằng

NHS-TH

 

PKKV 1, Vtàu -Vũng Tàu

261

Phạm Thị Thu

NHS-TH

 

P Rạch Dừa -Vũng Tàu

262

Dương Thị Thuấn

NHS-TH

 

TYT P11 -Vũng Tàu

263

Nguyễn Thị Bình

NHS-TH

 

TYT P11 -Vũng Tàu

264

Mai Thị Thêu

NHS-TH

 

TYT P12 -Vũng Tàu

265

Châu Thị Hùynh

NHS-TH

 

TYT  LONG SON

266

Võ Thị Ta Rết

NHS-TH

 

TYT LONG SON

267

Mai Thò Kim Hieàn

NHS-TH

 

TYT LONG SON

268

Lê Tân Dân

NHS-TH

 

TYT LONG SON

269

Hoaøng Thò Traø Giang

NHS-TH

 

TYT P THANG NHAT

270

Bui Thị Thủy

NHS-TH

 

TYT P THANG NHAT

271

Ng Thị Gái

NHS-TH

 

TYT P THANG NHAT

272

Nguyễn Thị Chuyên

NHS-TH

 

TT giám định y khoa

273

Dương Thị Thuỳ Trang

NHS-TH

BCH

TT Truyền thông-GDSK

274

Hồ Thị Minh Nguyệt

ĐH

CT

Truường THYT

275

Nguyễn Thị Chuyên

 

Truường THYT

276

Lê Thị Thu

NHS-TH

 

TT Phòng chống bệnh Xã Hội

277

Nguyễn Thị Xa

NHS-TH

 

TT Phòng chống bệnh Xã Hội

278

Trần Thị Hồng Hạnh

NHS-TH

 

TT Phòng chống bệnh Xã Hội

279

Ñaëng Thò Thu Höôøng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

280

Löu Thò Hoàng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

281

Phaïm Thò Hoàng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

282

Traàn Thò Tuyeán

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

283

Hoaøng Thò Hoàng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

284

Thaùi Thò Thu Haèng

NHS-TH

 

TTYT Huyện Long Điền

285

Buøi Thò Hieäp

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

286

Nguyeãõn Thò Mai

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

287

Lê Thị Hồng Cúc

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

288

Trương Thị Bích Duyên

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

289

Hoàng Thị Hà

NHS-TH

 

PKKV huyện Long Điền

290

Traàn Thò Tuyeát

NHS-TH

 

TYT Phước Hưng- Long Điền

291

Ngô Nguyễn Thị Thu Hồng

NHS-TH

 

TYT Phước Hưng- Long Điền

292

Huyønh Thò Nhö Ngoïc

NHS-TH

 

TYT Phước Tỉnh- Long Điền

293

Ñoã Thò Thu Trang

NHS-TH

 

TYT Phước Tỉnh- Long Điền

294

Trònh Thò Thaûo

NHS-TH

 

TYT Tam Phước - Long Điền

295

Nguyeãn Thò Saùu

NHS-TH

 

TYT An Ngãi - Long Điền

296

Tröông Thò Haûi Yeán

NHS-TH

 

TYT An Nhất - Long Điền

297

Trần Thị Thủy

NHS-TH

BCH

TTYT huyện Đất Đỏ

298

Phaïm Thò Haïnh

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

299

Nguyễn Thị Quỳnh Dao

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

300

Loâ Thò Lan

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

301

Phaïm Thò Bích Thaûo

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

302

Nguyễn Thị Minh Hiền

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

303

Trần Thị Hồng Trinh

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

304

Leâ Thò Boøng

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

305

Nguyeãn Thò Thaûo Ly

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

306

Nguyeãn Thò Thoáng

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

307

Ñoaøn Thò Khaûi

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

308

Nguyeãn Thò Myõ Dung

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

309

Traàn Thò Thuùy Phi

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

310

Voõ Thò Ngoïc Dung

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

311

Đinh Thị Hương Giang

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

312

Lê Thị Nguyệt

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

313

Maïch Thò Loan

NHS-TH

 

TTYT huyện Đất Đỏ

314

Nguyeãn Thò Bích Phöôïng

NHS-TH

 

TTYT Côn Đảo

315

Nguyeãn Thò Phöông

NHS-TH

 

TTYT Côn Đảo

316

Nguyeãn Thò Hoaø

NHS-TH

 

TTYT Côn Đảo