Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH AN GIANG I

 
DANH SÁCH NỮ HỘ SINH AN GIANG I

 

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

HUYỆN CHỢ MỚI

1

Nguyễn Hồng Vân

1971

HSTH

NV

Khoa sản CM

2

Huỳnh Tú Hà

1961

YSS

NV

"

3

Huỳnh Kim Sôi

1954

YSS

NV

"

4

Nguyễn Thị Lan Phương

1972

YSS

NV

"

5

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

1960

YSS

NV

"

6

Mai Thu Sương

1963

YSS

NV

"

7

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

1957

HSSH

NV

"

8

Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh

1964

HSSH

NV

"

9

Phạm Kim Giúp

1965

HSSH

NV

"

10

Lê Hồng Tuyết

1973

HSSH

NV

"

11

Lê Thị Kim Cúc

1977

YSS

NV

"

12

Nguyễn Thị Kim Tuyến

1972

YSSN

NV

"

13

Nguyễn Thị Tho

1957

YSS

NV

Đội KHHGĐ

14

Huỳnh Hoàng Hà

1973

YSSN

NV

Đội KHHGĐ

15

Ngô Thị Thúy Anh

1975

YSSN

NV

Đội KHHGĐ

16

Huỳnh Thị Bạch Mai

1962

HSTH

NV

Đội KHHGĐ

17

Lê Thị Diễm Trang

 

HSTH

NV

Xã Hòa Bình

18

Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

YSS

NV

Xã Hòa An:

19

Nguyễn Thị Thanh Lan

 

YSS

NV

An Thạnh Trung

20

Đặng Thị Hạnh

1962

HSTH

NV

Hội An

21

Huỳnh Thị Ngọc Dúng

 

YSS

NV

PK.Mỹ Luông

22

Trần Thị Ngọc Đẹp

 

YSS

NV

PK.Long Giang

23

Nguyễn Thị Sa

 

YSS

NV

Tấn Mỹ

24

Trần Thị Thu Thủy

 

YSS

NV

Mỹ Hiệp

25

Nguyễn Thị Mộng Bình

 

YSS

NV

Mỹ Hiệp

26

Nguyễn Thị Hoàng Anh

 

HSTH

NV

Bình Phước Xuân

27

Nguyễn Thị Tuyết Huệ

 

HSTH

NV

Long Điền A

28

Trương Thị Kim Luyến

 

HSTH

NV

Long Điền B

29

Phan Thị Thanh Thúy

 

HSTH

NV

Long Kiến

30

Võ Thị Thu Trang

 

 

NV

Kiến Thành

31

Nguyễn Thị Chi

 

YSS

NV

Nhơn Mỹ

32

Bùi Thị Vân

 

HSTH

NV

Mỹ Hội Đông

33

Lê Huỳnh Ánh Tuyết

 

HSTH

NV

Kiến An

34

Trần Thị Oanh

 

HSTH

NV

Thị Trấn

35

Võ Thị Kim Tài

1962

HSTH

NV

Nhà HS Xã Long Giang

36

Nguyễn Thị Mỹ Dung

1952

HSTH

NV

Nhà HS Xã Long Giang

37

Bùi Thị Dúng

 

HSTH

NV

Nhà HS Xã Long Giang

HUYỆN THOẠI SƠN

1

Vương Mỹ Lai

1959

HSTH

ĐDTK Sản

BV Huyện Thoại Sơn

2

Mã Kim Thoa

1962

HSTH

Đ/P KHHGĐ

"

3

Nguyễn Thị Xinh

1962

HSTH

NV

"

4

Trần Thị Mai

1964

HSTH

NV

"

5

Lê Thị Bích Kiều

1966

HSTH

NV

"

6

Lý Thị Như Bích

1963

HSTH

NV

"

7

Trần Minh Phượng

1962

HSTH

NV

"

8

Đặng Cẩm Nhung

1964

HSTH

NV

"

9

Lê Thị Tươi

1954

HSTH

NV

"

10

Bùi Thị Chánh

1956

HSTH

NV

"

11

Nguyễn Thị Hòa

1973

HSTH

NV

"

12

Châu Thị Hồng Thắm

1965

HSTH

NV

"

13

Trần Thị Liễu

1964

HSTH

P.Trạm

TYT Vĩnh Trạch

14

Đỗ Thị Tuyết Nhung

 

YSSN

NV

TYT Vĩnh Trạch

15

Võ Thị Tuyết

1964

HSTH

YTTN

Nhà HS tư

16

Đỗ Thị Ngọc Xuyên

1964

HSTH

NV

TYT TTNS

17

Phạm Thị Hạnh

1972

YSSN

NV

TYT TTNS

18

Nguyễn Thị Hoa Lan

1964

YSS

P.Trạm

TYT TTNS

19

Lê Thị Thúy

1955

HSTH

NV

TYT Thoại Giang

20

Huỳnh Thị Hồng Nga

1962

YSS

NV

TYT Thoại Giang

21

Ngô Thị Lập

1966

HSTH

P.Trạm

TYT Tây Phú

22

Phạm Thị Luận

1973

HSTH

NV

TYT Tây Phú

23

Nguyễn Thị Kim Ngân

1975

YSSN

NV

TYT Tây Phú

24

Nguyễn Thị Duyệt

1973

HSTH

NV

TYT Vọng Đông

25

  Yến Trâm

1970

YSS

NV

TYT Vọng Đông

26

Nguyễn Thị Vân

1976

YSS

NV

TYT Vọng Đông

27

Hồ Bích Lệ

1963

HSTH

P.Trạm

TYT Định Mỹ

28

Lê Thị Thanh Hằng

 

HSTH

NV

TYT Định Mỹ

29

Đào Thị Ngọc

1958

YSS

P.Trạm

TYT Vĩnh Phú

30

Thạch Thị Phượng

1968

HSTH

NV

TYT Vĩnh Phú

31

Nguyễn Thị Thùy Linh

1972

YSSN

NV

TYT Vĩnh Phú

32

Trần Thị Đẹp

1964

HSTH

P.Trạm

TYT Phú Thuận

33

Văng Thị Xuân Đào

1977

YSSN

NV

TYT Phú Thuận

34

Đinh Thị Nhẽ

1965

HSTH

P.Trạm

TYT Vĩnh Khánh

35

Nguyễn Thị Tuyết Nga

1972

YSSN

NV

TYT Vĩnh Khánh

36

Huỳnh Hương Nhụy

1968

YSS

P.Trạm

TYT Mỹ P Đông

37

Trần Thị Phượng

1972

YSSN

NV

TYT Mỹ P Đông

38

Hồ Thị Mỹ Hạnh

1976

YSS

NV

TYT Mỹ P Đông

39

Lê Thị Hường

1962

HSTH

NV

TYT Định Thành

40

Nguyễn Thị Loan

1974

YSSN

NV

TYT Định Thành

41

Trịnh Thị Đàn

1958

YSS

NV

TYT Định Thành

42

Huùnh Thị Diệp Thúy

1967

HSTH

NV

TYT Định Thành

43

Trương Thanh Thúy

1965

YSS

NV

TYT TT Phú Hòa

44

Phạm Vĩnh Loan

1973

YSSN

NV

TYT TT Phú Hòa

45

Võ Thị Xuân nhã

1964

HSTH

YTTN

Nhà HS tư

46

Nguyễn Thị Yến

1963

HSTH

NV

TYT Vĩnh Chánh

47

Trần Thị Kim Thúy

1979

YSS

NV

TYT Vĩnh Chánh

48

Trần Hồ Bích Ngọc

 

HSTH

NV

PKKV Vọng Thê

49

Võ Thị Thu Loan

 

HSTH

NV

PKKV Vọng Thê

50

Trần Kim Dung

 

YSSN

NV

PKKV Vọng Thê

51

Võ Thị Thanh Thúy

1980

YSSN

NV

PKKV Vọng Thê

HUYỆN CHÂU PHÚ

1

Cao Thị Xuân

1963

HSTH

 

TTYT - Huyện CP

2

Ngô Lan Hương

1959

YSS

 

"

3

Nguyễn Thị Thu

1958

YSS

 

"

4

Vũ Kim Phượng

1965

YSS

 

"

5

Võ Thị Tuyết Nga

1966

HSTH

 

"

6

Dương Tuyết Hồng

1971

HSTH

 

"

7

Cao Kim Qui

1969

HSTH

 

"

8

Đường Thị Thùy Trang

1974

YSS

 

"

9

Phạm Thị Tuyết

1973

YSS

 

"

10

Nguyễn Thị Út

1979

YSS

 

"

11

Nguyễn Thị Mỹ Dung

1980

HSTH

 

"

12

Hồ Thị Liễu

1966

HSTH

 

"

13

Võ Thị Thu Sương

1972

YSS

 

TYT Bình Long

14

Huỳnh Thụy Thùy Trang

1976

YSS

 

TYT Bình Long

15

Lê Thị Thia

1970

HSTH

 

TYT Mỹ Phú

16

Nguyễn Thị Thu Hương

1966

HSTH

 

TYT Mỹ Phú

17

Lê Thị Út

1963

HSTH

 

TYT TT Cái Dầu

18

Lê Thị Kim Chi

1967

HSTH

 

TYT Vĩnh Thạnh Trung

19

Nguyễn Thị Thu Hiền

1965

HSTH

 

TYT Vĩnh Thạnh Trung

20

Lê Tị Thắm

1979

YSS

 

TYT Khánh Hòa

21

Lâm Thị Mỹ

1961

YSS

 

TYT Khánh Hòa

22

Lương Thị Lệ

1963

YSS

 

TYT Bình Thủy

23

Trần Thị Hồng Thu

1966

HSTH

 

TYT Bình Thủy

24

Nguyễn Thị Mỹ Kim

1962

YSS

 

TYT Đào Hừu Cảnh

25

Thái Ngọc Phượng

1971

HSTH

 

TYT Đào Hừu Cảnh

26

Hồ Thị Kim Bình

1980

YSS

 

TYT Ô Long Vĩ

27

Nguyễn Thị Kiều Oanh

1964

HSTH

 

TYT Ô Long Vĩ

28

Nguyễn Thị Linh

1966

YSS

 

TYT Bình Chánh

29

Nguyễn Thị Tuyết Vân

1974

YSS

 

TYT Bình Chánh

30

Lâm Thị Thanh Thúy

1965

HSTH

 

TYT Mỹ Đức

31

Trương Hoàng Oanh

1971

HSTH

 

TYT Mỹ Đức

32

Phạm Thị Sương

1969

HSTH

 

TYT Mỹ Đức

33

Đỗ Thị Thủy

1964

HSTH

 

TYT Bình Mỹ

34

Phạm Thị Lệ Huyền

1969

HSTH

 

TYT Bình Mỹ

35

Lương Kim Tuyết

1965

HSTH

 

TYT Bình Mỹ

36

Phạm Thị Ngoan

1956

HSTH

 

PKKV T.M.T

37

Lương Thị Vàng

1967

HSTH

 

PKKV T.M.T

38

Lương Thị Chon

1965

HSTH

 

PKKV T.M.T

39

Đinh Ngọc Thu

1976

YSS

 

PKKV T.M.T

40

Nguyễn Thị Kiều Phương

1972

HSTH

 

PKKV T.M.T

41

Nguyễn Thị Kim Nhụy

1966

HSTH

 

TYT Bình Chánh

42

Nguyễn Thị Nguyệt Nga

1973

YSS

 

TYT Bình Chánh

43

Huỳnh Thị Kim Kha

1966

HSTH

 

TYT Bình Chánh

HUYỆN TÂN CHÂU

1

Châu Thị Tố Nga

1977

YSSN

NV

TYT TT Tân Châu

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

1977

YSSN

NV

TYT TT Tân Châu

3

Lương Thúy Nghĩa

1950

HSTH

Phó Trạm

TYT Long Phú

4

Mai Thị Triệt

1957

HSTH

NV

TYT Long Phú

5

Nguyễn Thị Thấm

1957

HSTH

NV

TYT Long Phú

6

Huỳnh Thị Ba

1960

YSS

NV

TYT Phú Vĩnh

7

Nguyễn ngọc Bay

1954

HSTH

NV

TYT Phú Vĩnh

8

Nguyễn thị Màu

1960

HSTH

NV

TYT Phú Vĩnh

9

Trần Thị Trang

1967

YSSN

NV

TYT Lê Chánh

10

Nguyễn Thị kim phượng

1978

HSTH

NV

TYT Lê Chánh

11

Dương Thị Thanh

1979

YSSN

NV

TYT Châu Phong

12

Trần Thị Lẹ

1970

HSTH

NV

TYT Châu Phong

13

Nguyễn Thị Thu Liễu

1964

HSTH

NV

TYT Long An

14

Võ Bích Thủy

1966

YSS

NV

TYT Long An

15

Nguyễn Thị Sang

1966

HSTH

NV

TYT Long An

16

Phan Thị Ngọc Phương

1965

YSS

NV

D/vụ HS Long An

17

Nguyễn Thị Hà

1970

HSTH

NV

TYT Tân An

18

Nguyễn Thúy Hằng

1971

HSTH

NV

TYT Tân An

19

Lương Thị Gân

 

HSTH

NV

TYT Tân An

20

Dương Thúy Phượng

1959

HSTH

P.phòng khám

PKKV Vĩnh Hòa

21

Lê Thị Thúy Oanh

1970

YSSN

NV

PKKV Vĩnh Hòa

22

Lê Thị Bích Ngọc

1970

HSTH

NV

PKKV Vĩnh Hòa

23

Tống Thị Diễm Thúy

1964

HSTH

NV

PKKV Vĩnh Hòa

24

Trần Thị Ngôi

1965

HSTH

NV

PKKV Vĩnh Hòa

25

Huỳnh Thanh Loan

1969

HSTH

NV

TYT Vĩnh Xương

26

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

1965

HSTH

NV

TYT Phú Lộc

27

Trần Thị Út

1970

HSTH

NV

TYT Phú Lộc

28

Huỳnh Thị Đẹp

1970

HSTH

NV

TYT Phú Lộc

29

Nguyễn Thị kim Cúc

1963

HSTH

NV

TYT Phú Lộc

30

Phạm Kim Lab

1946

HSTH

NV

Đội BVBMTE-KHHGĐ

31

Huỳnh Ngọc Ưng

1957

YSS

NV

"

32

Trương Thị Hạnh

1961

YSS

NV

"

33

Bạch Ngọc Phượng

1969

YSS

NV

"

34

Phạm Thị Ái Liên

1966

HSTH

NV

"

35

Ngô Kim Thanh

1961

HSTH

NV

"

36

Nguyễn Mỹ Lệ

1961

HSTH

NV

Khoa sản

37

Nguyễn Thanh Hoàng

1959

YSS

NV

"

38

Phan Thị Tuyết Phương

1968

YSS

NV

"

39

Nguyễn Thị Lệ Hiền

1969

YSS

NV

"

40

Huỳnh Bảo Hạnh

1958

HSTH

NV

"

41

Hồ Nguyệt Châu

1972

HSTH

NV

"

42

Nguyễn Thị Trang

1971

HSTH

NV

"

43

Nguyễn Thị Hoa

1968

HSTH

NV

"

44

Phạm Thị Thúy

1966

HSTH

NV

Phòng Mổ

45

Nguyễn Thị Hoa Lý

1961

HSTH

NV

Khoa Ngoại

46

Đặng Thị Gẫm

1961

HSTH

NV

Phòng Tổ chức

47

Phan Thị Diễm

 

YSSN

NV

PYT Tân Châu

HUYỆN PHÚ TÂN

1

Đinh Thị Bích Vân

 

HSTH

 

ĐỘI BVBMTE-KHHGĐ

2

Trần Thị Thu Thi

 

YSSN

 

"

3

Ngô kim Mai

 

HSTH

 

"

4

Nguyễn Thị kim Chi

 

YSSN

 

"

5

Nguyễn Thúy Phượng

 

YSSN

 

"

6

Nguyễn Thị Minh Giang

 

HSTH

 

"

7

Trương Thị Bích Ly

 

YSSN

 

"

8

Trần Thị Bích Tuyền

 

HSTH

 

"

9

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

HSTH

 

"

10

Ngô Thị Thùy Trang

 

HSTH

 

"

11

Đỗ Thị Ngọc Tuyền

 

YSSN

 

"

12

Nguyễn Thị Mộng Thu

 

HSTH

 

"

13

Trang Thị Ánh Mai

 

HSTH

 

Khoa Sản

14

Trương Thị Sáng

 

YSSN

 

"

15

Trương Thị Thanh Hương

 

YSSN

 

"

16

Lê Thị Bạch Yến

 

HSTH

 

"

17

Huỳnh Thị Dung

 

YSSN

 

"

18

Ngô Thị Mai

 

YSSN

 

"

19

Võ Thị Hồng Hương

 

HSTH

 

"

20

Nguyện Thị Diễm

 

HSTH

 

"

21

Võ Thị Kim Mai

 

HSTH

 

"

22

Nguyễn Thị Trang

 

HSTH

 

"

23

Nguyễn Thị kim Công

 

YSSN

 

TYT TT Phú Mỹ

24

Trương Thị Bé

 

YSSN

 

TYT Tân Hòa

25

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

 

YSSN

 

TYT Tân Hòa

26

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

YSSN

 

TYT Phú Hưng

27

Trần Thị Mai

 

HSTH

 

TYT Phú Thọ

28

Nguyễn Thị Tuyết Nga

 

YSSN

 

TYT Phú Thọ

29

Phạm Thị Tư

 

HSTH

 

TYT Phú An

30

Nguyễn Thị Cẩm Vân

 

YSSN

 

TYT Phú An

31

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

 

YSSN

 

PKKV Chợ Vàm

32

Nguyễn Thị Minh Khai

 

YSSN

 

PKKV Chợ Vàm

33

Võ Thị Thu Náo

 

YSSN

 

PKKV Chợ Vàm

34

Đỗ Thu Thủy

 

HSTH

 

TYT Phú Thạnh

35

Châu Thị Thu Hà

 

HSTH

 

TYT Phú Thạnh

36

Giáp Thị Thảo

 

YSS

 

TYT Phú Lâm

37

Nguyễn Thị So

 

HSTH

 

TYT Phú Lâm

38

Trần Thị Mộng Thùy

 

HSTH

 

TYT Long Sơn

39

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

HSTH

 

TYT Long Sơn

40

Võ Thị Lan

 

YSS

 

TYT PHú Hiệp

41

Võ Thị Hồng Thắm

 

YSS

 

TYT PHú Hiệp

42

Nguyễn Hồ Anh Thư

 

YSS

 

TYT Hòa Lạc

43

Nguyễn Thị Lan Chi

 

YSS

 

TYT Hòa Lạc

44

Lê Thị Thùy Dung

 

HSTH

 

TYT Phú Bình

45

Võ Thị Huệ

 

HSTH

 

TYT Bình Thạnh Đông

46

Bùi Thị Diễm Thúy

 

YSSN

 

TYT Bình Thạnh Đông

47

Trần Thị Mỹ Dung

 

YSS

 

TYT Hiệp Xương

48

Nguyễn Thị Nhị

 

YSSN

 

TYT Hiệp Xương

49

Cao Thị Sim

 

HSTH

 

TYT Phú Tân

50

Ngô Hồng Cẩm Loan

 

YSSN

 

TYT Phú Tân

51

Nguyễn Thị Bé Hai

 

YSS

 

TYT Phú Thành

52

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

HSTH

 

TYT Phú Long

HUYỆN CHÂU THÀNH

1

Phan Thị Tuyết Nương

 

YS

 

TYT Bình Hòa

2

Lê Thị Bích Thu

 

YS

 

TYT Bình Hòa

3

Lê Hồng Hà

 

YS

 

Vĩnh hanh

4

Lê Bích Như

 

HS

 

Vĩnh hanh

5

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

 

YS

 

Vĩnh Nhuận

6

Phạm Thị Kim Hường

 

HSTH

 

Hòa Bình Thạnh

7

Lê Thị Nết

 

YS

 

Vĩnh An

8

Trương Kim Hoa

 

YS

 

Vĩnh An

9

Đoàn Thị Huỳnh Mai

 

YS

 

Vĩnh Lợi

10

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

 

HSTH

 

Bình Thạnh

11

Nguyễn Thị Cao Trinh

 

YS

 

Bình Thạnh

12

Tô Huệ Mỹ

 

YS

 

Vĩnh Bình

13

Ngô Hồng Nhung

 

YS

 

Vĩnh Bình

14

Nguyễn Thị Hiền

 

YS

 

Cần Đăng

15

Nguyễn Thị Tuết Mai

 

YS

 

Cần Đăng

16

Bùi Thị Thanh Hiền

 

YS

 

An Hòa

17

Lê Thị Hoa Thúy

 

HSTH

 

TT. An Châu

18

Trần Thị Luỹ

 

YS

 

Tân Phú

19

Nguyễn Thị Thắm

 

YS

 

Vĩnh Thành

20

Thăng Lan Hương

 

YS

 

Khoa sản TTCT

21

Huỳnh Thị Hương

 

YS

 

Khoa sản TTCT

22

Nguyễn Thị Thu Trang

 

YS

 

Khoa sản TTCT

23

Nguyễn Thị Bé Nga

 

YS

 

Khoa sản TTCT

24

Huỳnh Thị Sương

 

YS

 

Khoa sản TTCT

25

Bùi Thị Hồng Loan

 

YS

 

Khoa sản TTCT

26

Lý Thị Thu Biết

 

HS

 

Khoa sản TTCT

27

Phạm Thị Kim Phương

 

HS

 

Khoa sản TTCT

28

Đặng Thị Kim Thoa

 

YS

 

Khoa sản TTCT

29

Đinh Thi Hải

 

YS

 

Khoa sản TTCT

 

In ấn |   Gửi đi

Các bài viết khác
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG BÌNH
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NGÃI
HỘI NỮ HỘ SINH HÀ NỘI
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NINH
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÁKLÁK
VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  15/04/2024- 7 biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng ở phụ nữ
  15/04/2024- Hội chứng song thai không tim, dị tật hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm
  12/04/2024- Những dấu hiệu sớm nhất cảnh báo mẹ bị thai ngoài tử cung
  10/04/2024- Hoạt động của thai nhi trong bụng – bật mí những tín hiệu dành cho mẹ
  08/04/2024- Áp xe vú: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh
  04/04/2024- 10 câu hỏi thường gặp liên quan đến nhiễm độc thai nghén
  01/04/2024- 8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh
  25/03/2024- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 bà mẹ
  25/03/2024- Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
  15/02/2024- Phụ nữ mang thai mắc trĩ ảnh hưởng gì tới việc sinh con?
Xem tất cả
Liên kết email