Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU I


 DANH SÁCH HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU

 

STT

Họ Và Tên

C. Môn

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Lê Thị Hồng

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

2

Lê Thị Hiền

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

3

Phạm Thị Hồng Liên

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

4

Ng Thị Sáu

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

5

Lê Thị Khánh Quy

NHS-TH

BCH

BV Bà Rịa

6

Lê T Mỹ Lệ

NHS-TH

PCT

Hưu Trí

7

Trịnh T Hồng Lệ

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

8

Ng T Kim Dung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

9

Trần T Ái Nguyệt

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

10

Trần Kim Chung Thuỷ

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

11

Cao T Chiên

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

12

Huỳnh T Bé

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

13

Đoàn T Huê

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

14

Trần Huệ Phương

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

15

Hà T Mỹ Dung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

16

Phùng T Bích Ngọc

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

17

Ng T Hoàn

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

18

Ng T Kim Chi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

19

Đào Thị Lan

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

20

Trần T Thu Vân

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

21

Phạm T Tràng

NHS-TH

 

Hưu trí

22

Lê T Thu Hà

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

23

Ng T Lan

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

24

Ng T Thuận

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

25

Ng T Mỹ Hạnh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

26

Ng Thị Thu

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

27

Phạm T Mỹ Diễm

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

28

Trần Thị Thảo My

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

29

Ng T Cẩm Nhung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

30

Trịnh T Hường

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

31

Ng T Thuỳ Thiêm

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

32

Ng T Minh Thư

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

33

Hồ Thị Hồng Nhung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

34

Châu Hòang Cẩm Tú

ĐH

 

BV Bà Rịa

35

Mai Ngọc Thu

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

36

Nguyễn Thị Mùi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

37

Lê Hồng Ngọc

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

38

Nguyễn Thị Thúy Vy

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

39

Nguyễn Thị Kim Chi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

40

Bùi Thị Thanh Hiền

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

41

Đoàn Thị Thanh Nhàn

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

42

Phạm Thị Mai Loan

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

43

Lê Hồng Diễm Thi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

44

Lê Thị Huyền

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

45

Nguyễn Thị Mỹ Vân

ĐH

 

BV Bà Rịa

46

Phan Thị Ngọc

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

47

Phạm Thị Thương

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

48

Đào Thị Giang

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

49

Nguyễn Thị Thuận

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

50

Đặng Hồ Vân Thùy

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

51

Nguyễn Thị Thuận

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

52

Dương Thị Hiên

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

53

Lê Thị Hạnh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

54

Hòang Thị Phượng

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

55

Nguyễn Thị Mỹ Linh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

56

Nguyễn Thị Thúy Vân

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

57

Trần Thị Hồng Trinh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

58

Nguyễn Thị Lang

NHS-TH

PCT

BV Lê Lợi

59

Dương Phượng Tuyền

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

60

Trần Phú Hoài

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

61

Trần Thị Vinh

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

62

Lê Thị Mộng Tuyền

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

63

Đỗ Thị Mai

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

64

Phạm Thị Kim Hoa

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

65

Võ Thị Thu Thủy

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

66

Bùi Thị Thùy

NHS-TH

BCH

BV Lê Lợi

67

Lê Thị Mỹ Dung

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

68

Hồ Thị Bích Ngọc

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

69

Phan Thị Phượng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

70

Ng T Thanh Thủy

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

71

Vũ Thị Hải Yến

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

72

Ng Thị Bích Phượng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

73

Ng Thị Kim Tuyến

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

74

Lê Thị Kim Thanh

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

75

Nguyễn Thị Hằng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

76

Nguyễn Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

77

Đỗ Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

78

Lê Thị Hiên

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

79

Hoàng Thị Hậu

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

80

Hoàng Thị Hà

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

81

Lê Thị Ngọc Trang

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

82

Đào Thị Huyền

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

83

Lê Thị Huê

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

84

Nguyễn Thị Thanh Hà

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

85

Nguyễn Thị Hải

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

86

Nguyễn Thị Thủy

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

87

Nguyễn Thị Hồng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

88

Phạm Thị Cúc

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

89

Nguyễn Thị Hiếu

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

90

Ng T Phương Loan

NHS-TH

 

VP hội NHS

91

Nguyễn Thị Hường

NHS-TH

Thư ký

VP hội NHS

92

Lê Thị Hoàng

NHS-TH

 

VP hội NHS

93

Phùng Thị Dư

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

94

Lê Minh Trung

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

95

Lê Thị Huương

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

96

Đỗ Thị Tú Uyên

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

97

Trương Thị Hằng

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

98

Nguyễn Thị Thu Hằng

NHS-TH

BCH

Trung tâm CSSKSS

99

Nguyễn Thị Kim Châu

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

100

Phan Thị Hà

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

101

Lý Thị Thu

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

102

Bùi Thị Ánh

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

103

Bùi Thị Bình

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

104

Trần Thị Hồng

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

105

Traàn Thò Yeân

NHS-TH

 

Hưu trí

106

Nguyễn Như Hồng Liên

NHS-TH

BCH

TTYT Thị xã Bà Rịa

107

Nguyễn T Phương Thảo

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

108

Nguyễn Thị Hòa

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

109

Võ Thị Hồng Yến

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

110

Nguyễn Thị Thu Bích

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

111

Lê Thị Ngát

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

112

Bùi Thị Kim Thanh

NHS-TH

 

TYT Long Tâm, BR

113

Lê Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

TYT Phước Hiệp, BR

114

Lê Thị Hải yến

NHS-TH

 

TYT Tân Hưng, BR

115

Trần Thị Kỷ

NHS-TH

 

TYT Tân Hưng, BR

116

Văn Thị Bạch

NHS-TH

 

TYT Long Hương, BR

117

Bùi Thị Hồng Hạnh

NHS-TH

 

TYT  Hòa Long, BR

118

Nguyễn Thị Mãnh

NHS-TH

 

TYT Hòa Long, BR

119

Lê Thị Thanh Lan

NHS-TH

 

TYT Hòa Long, BR

120

Phạm Thị Hải

NHS-TH

 

TYT Kim Dinh, BR

121

Trần Thị Ngọc Ánh

NHS-TH

 

TYT Kim Dinh, BR

122

Phạm Thị Mến

NHS-TH

 

TYT Long Phước, BR

123

Phạm Thị Thu Hà

NHS-TH

 

TYT Long Toàn, BR

124

Đặng Hồ Vân Thụy

NHS-TH

 

TYT  Phước Hưng, BR

125

Bùi Thị Hồng Thanh

NHS-TH

 

TYT  Phước Hưng, BR

126

Nguyễn Thị Bích

NHS-TH

 

TYT  Phước Trung, BR

127

Vương Thị Thu Thảo

NHS-TH

 

TYT  Phước Nguyên, BR

 

128

Phạm Thị Niêm

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

129

Huỳnh Thị Kim Nguyệt

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

130

Hồ Thị  Xuân Trang

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

131

Nguyễn Thị Điễm

NHS-TH

BCH

TTYT Châu Đức

132

Hòang Thị Thu Hà

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

133

Lê Minh Dung

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

134

Lê Thị Duyên

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

135

Hồ Thị Hồng Lạn

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

136

Lê Thị Minh Hồng

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

137

Võ Thị Kỹ

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

138

Nguyễn Thị Bích Lan

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

139

Lê Thị Hoàng Yến

NHS-TH

 

Tổ y tế-Ngãi Giao- Châu đức

140

Trương Thị Thu

NHS-TH

 

TYT Bàu Chinh-Châu Đức

141

Lê Thị duưỡng

NHS-TH

 

TYT Nghĩa Thành-Châu Đức

142

Nguyeãn Thò Kim Chi

NHS-TH

 

TYT Nghĩa Thành-Châu Đức

143

Trần Thị Thúy Hằng

NHS-TH

 

TYT Suối nghệ-Châu Đức

144

Lưu Thị Kim Chi

NHS-TH

 

TYT Bình Ba-Châu Đức

145

Nguyeãn Minh Thuaän

NHS-TH

 

TYT Bình Ba-Châu Đức

146

Trần Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

TYT Bình Giã-Châu Đức

147

Hùnh Thị Lai

NHS-TH

 

TYT Xuân Sơn-Châu Đức

148

Lê Thị Thu Tâm

NHS-TH

 

TYT Bình Trung-Châu Đức

149

Đòan Thị Nhung

NHS-TH

 

TYT Kim Long-Châu Đức

150

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

NHS-TH

 

TYT Kim Long-Châu Đức

151

Trần Thị Gái

NHS-TH

 

TYT Láng Lớn-Châu Đức

152

Nguyeãn Thò Thuøy Trang

NHS-TH

 

TYT Láng Lớn-Châu Đức

153

Traàn Thò Saùu

NHS-TH

 

TYT Láng Lớn-Châu Đức

154

Nguyễn Thị Bích Nga

NHS-TH

 

TYT Đá Bạc-Châu Đức

155

Nguyễn Thị Thiếp

NHS-TH

 

TYT Quảng Thành-Châu Đức

156

Trần Thị Mến

NHS-TH

 

TYT Suối Rao-Châu Đức

157

Nguyễn Thị Lành

NHS-TH

 

TYT Sơn Bình-Châu Đức

158

Hùynh Thị Kim Huyền

NHS-TH

 

TYT Sơn Bình-Châu Đức

159

Trương Thị Thanh Thúy

NHS-TH

 

TYT Xà Bang-Châu Đức

160

Phaïm Thaùi Chieân

NHS-TH

 

TYT Xà Bang-Châu Đức

161

Nguyễn Hòang Lan Viên

NHS-TH

 

TYT Cù Bị-Châu Đức

162

Lý Tuyết Mai

ĐH

Ban KT

Trung Tâm  HIV/AIDS

In ấn |   Gửi đi

Các bài viết khác
HỘI NỮ HỘ SINH AN GIANG II
HỘI NỮ HỘ SINH AN GIANG I
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG BÌNH
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NGÃI
HỘI NỮ HỘ SINH HÀ NỘI
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NINH
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÁKLÁK
VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  15/04/2024- 7 biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng ở phụ nữ
  15/04/2024- Hội chứng song thai không tim, dị tật hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm
  12/04/2024- Những dấu hiệu sớm nhất cảnh báo mẹ bị thai ngoài tử cung
  10/04/2024- Hoạt động của thai nhi trong bụng – bật mí những tín hiệu dành cho mẹ
  08/04/2024- Áp xe vú: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh
  04/04/2024- 10 câu hỏi thường gặp liên quan đến nhiễm độc thai nghén
  01/04/2024- 8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh
  25/03/2024- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 bà mẹ
  25/03/2024- Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
  15/02/2024- Phụ nữ mang thai mắc trĩ ảnh hưởng gì tới việc sinh con?
Xem tất cả
Liên kết email