Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÁKLÁK


 

BAN CHẤP HÀNH HỘI NỮ HỘ SINH TỈNH ĐẮK LĂK

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH TRONG HỘI

1

Từ Thị Thu Vân

1955

Nhà hộ sinh tư

NHS

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thoa

1959

Trung tâm CSSKSS

NHS

Pchủ tịch

3

Huỳnh Thị Lệ Thanh

1957

Trường THYT

NHS

Pchủ tịch

4

Kiều Thị Thanh Xuân

1970

Bệnh viện tỉnh

NHS

Thư ký

5

Nguyễn Thị Sáu

1953

Nghỉ hưu

NHS

Ủy viên

6

Phạm Thị Tuyết Lan

1968

TT y tế TPBMT

NHS

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Lệ Bé

1968

TT y tế H.M’Drắk

NHS

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Kim Long

1967

TT y tế huyện Lăk

NHS

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Nai

1969

TT y tế H. KrôngBông

NHS

Ủy viên

10

Đặng Thị Lanh

1970

TT y tế H. EaH’Leo

NHS

Ủy viên

11

Lê Thị Thiện

1972

TT y tế H. Krôngnăng

NHS

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Hương

1967

TT y tế H. KrôngPăk

NHS

Ủy viên

 

·          Thành lập Hội : ngày 5 tháng 3 năm 2003

·          Các hoạt động của Hội : khám thai, khám phụ khoa miễn phí cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa,tập huấn lại cho NHS tuyến phường xã.

·          Các hoạt động Dự án : không

·          Địa điểm hoạt động của văn phòng hội: trung tâm CSSKSS tỉnh Đắk LắkDANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NỮ HỘ SINH TỈNH ĐẮK LẮK

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐV CÔNG TÁC

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Nguyễn Thị Thu

1971

TT Y tế H.Eakar

NHS

2

Phan Thị Phụng

1967

NHS

3

Trần Thị Tính

1966

NHS

4

H’Kiu Niê

1971

NHS

5

Chu Thị Thắng

1973

Trạm y tế xã Eaô H.EaKar

NHS

6

Đào Thị Huế

1970

Trạm y tế xã Cưni H.EaKar

NHS

7

Nguyễn Thị Thủy

1968

Trạm y tế xã EaĐa H.EaKar

NHS

8

Nguyễn Thị Lục

1972

Trạm y tế xã EaĐa H.EaKar

NHS

9

Nguyễn Thị Thanh Vân

1969

Trạm y tế xã EaPal H.EaKar

NHS

10

H’Lét Niê

1963

Trạm y tế xã Cưhuê H.EaKar

NHS

11

Nguyễn Thị Nguyệt

1970

Trạm y tế xã EaPal H.EaKar

NHS

12

H’Gái Niê

1971

Trạm y tế xã EaSô H.EaKar

NHS

13

Vũ Thị Nhung

1969

Trạm y tế xã EaTý H.EaKar

NHS

14

Ngô Thị Hoàn

1966

Trạm y tế xã CưGiang H.EaKar

NHS

15

Nguyễn Thị Dương

 

TT Y tế H.EaSoup

NHS

16

H’Ân EaBan

 

NHS

17

H’Preo Hra

 

NHS

18

Lũ Thị Phượng

 

NHS

19

Trần Thị Minh Huyên

 

NHS

20

Võ Thị Hương

 

Trạm y tế xã EaRốc - EaSoup

NHS

21

Ma Thị Yến

 

Trạm y tế xã CưPal– EaSoup

NHS

22

Bùi Thị Gái

 

Trạm y tế xã EaLê – EaSoup

NHS

23

Bùi Thị Quý

 

Trạm y tế xã EaLê – EaSoup

NHS

24

Hồ Thị Tươi

 

Trạm y tế xã EaSoup – EaSoup

NHS

25

Bùi Thị Nguyệt

 

Trạm y tế xã Cưvilan – EaSoup

NHS

26

Nguyễn Thị Hoa

 

Trạm y tế xã EaBung – EaSoup

NHS

27

Phan Thị Nhung

 

Trạm y tế xã Yatmốt – EaSoup

NHS

28

Lê Thị Thiện

 

TT Y tế H.KrôngNăng

NHS

29

Nguyễn Thị Hạnh

 

NHS

30

Hà Thị Thủy

 

NHS

31

Trần Thị Loan

 

TT Y TẾ H.Krông Năng

NHS

32

Đặng Thị Đào

 

TYT Krông Năng-Krông Năng

NHS

33

Trần Ngọc Châu

 

YSSN

34

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

TYT Phú Xuân H.Krông Năng

NHS

35

Đoàn Thị Lan

 

TYT Phú Lộc H.Krông Năng

YSSN

36

Phạm Thị Đào

 

NHS

37

Ma Thị Bưởi

 

TYT Dlay za H.Krông Năng

NHS

38

Võ Thị Thanh Hương

 

NHS

39

Hoàng Thị Nhung

 

TYT EaTam H.Krông Năng

YSSN

40

Lý Thị Hóa

 

TYT EaTó H.Krông Năng

NHS

41

Phạm Thị Thủy

 

TYT EaTó H.Krông Năng

YSSN

42

H’Lan

 

TYTEaHồ H.Krông Năng

YSSN

43

Bùi THị Kim Hoa

 

TYT Tam Giang-krông Năng

NHS

44

Nguyễn Thị Vân

 

YSSN

45

Tần Thị Diệu

 

TT y tế H.Cư M’Gar

NHS

46

Nguyễn Thị Quý Thủy

 

NHS

47

Dương Thị Lý

 

NHS

48

Nguyễn Thị Vân

 

NHS

49

Nguyễn Thị Hường

 

NHS

50

Nguyễn Thị Huệ

 

NHS

51

Lê THị PHương Tâm

 

NHS

52

Nguyễn Thị Phương Lan

 

TYT EaKpal H.Cư M’Gar

NHS

53

Nguyễn Thị Bình

 

TYT Quảng Phú -Cư M’Gar

NHS

54

Phạm Thị Mai

 

TYT Quảng Phú -Cư M’Gar

NHS

55

Nguyễn Thị Lan

 

TYT Quảng Tiến -Cư M’Gar

NHS

56

Cao Thị Thanh Thúy

 

TYT EaPốc H.Cư M’Gar

NHS

57

Trần Thị Châu

 

NHS

58

Nguyễn Thị Bích

 

TYT CưSuê H.Cư M’Gar

NHS

59

Nguyễn Thị Xuân Huệ

 

TYT EaTa H.Cư M’Gar

NHS

60

Phan Thị Hương

 

NHS

61

Phan THỊ Xuân Thúy

 

TYT EaMnang H.Cư M’Gar

NHS

62

Trần Thị Diễm Trang

 

TYT EaMdroh H.Cư M’Gar

NHS

63

Nguyễn Thị Ánh

 

TYT EaKiết H.Cư M’Gar

NHS

64

Trần Thị Thu

 

NHS

65

HWát

 

TYT EaH’Ding H.Cư M’Gar

NHS

66

H’Zen Ly

 

NHS

67

H’bé

 

TYTEaDrơng H.Cư M’Gar

NHS

68

H’Buễn

 

TYT EaTul H.Cư M’Gar

NHS

69

H’Zơn

 

TYT Cư M’Gar H.Cư M’Gar

NHS

 

70

H’ Et

 

TYT Cuôr Đăng CưM’ gar

NHS

71

Phạm Thị Trang

 

’’

NHS

72

Ngyễn Thị Hải

 

TYT Quãng Điền-CưM’gar

NHS

73

H’Lát

 

TYTCưDlêMnông-CưM’gar

NHS

74

Đặng Thị Lanh

1968

TTYT huyện EaH’Leo

NHS

75

Võ Thị Thuyết

1960

’’

NHS

76

Trương Thị Nương

1958

‘’

NHS

77

Trương Thị Thuý

1975

TYT EaWY H.EaH’Leo

NHS

78

Kpă H’Đa

1970

TYT  EasolH. EaH’Leo

YSSN

79

Phạm Thị Anh Trang

1971

TYT Eanam H. EaH’Leo

YSSN

80

Hoàng Thị Huệ

1958

TYTEaSol H.EaH’Leo

YSSN

81

Trần Thị Hoa

1971

TYT EaKhal H.EaH’Leo

NHS

82

Võ Thị Liên

1973

TYT EaHiao H.EaH’Leo

NHS

83

Nguyễn Thị Đông

1960

TYT EaRal  H.EaH’ Leo

YSSN

84

NguyỄN Thị Ngũ

1966

TYT  EaH’Leo H EaH’ Leo

NHS

85

Lê Thị Yến

1972

TYT Cưok H.EaH’Leo

NHS

86

Quách Thị Diễm Chi

1972

‘’

YSSN

87

Nguyễn Thị Vân

1974

TYT EaWy H.EaH’Leo

YSSN

88

Nguyễn Thị Bé

1974

TYT Đle Yang H.EaH’Leo

YSSN

89

Vương Thị Chính

1969

‘’

NHS

90

Trịnh Thị Bảy

 

TTYT huyện Krông Bông

NHS

91

Nguyễn Thị Nai

 

,,

NHS

92

Trần Thị Liễu

 

‘’

NHS

93

Nguyễn Thị Dung

 

’’

NHS

94

Nguyễn Thị Ngoan

 

‘’

NHS

95

Hồ Thị Mỹ Lệ

 

,,

NHS

96

Nguyễn Thị Mỹ

 

TYT HoàThành.KrôngBông

NHS

97

Hồ Thị Thu Vân

 

TYT Hòa Lễ.Krông Bông

NHS

98

Nguyễn Thị Kim Phụng

 

TYT Cưpui-H.Krông Bông

NHS

99

Nguyễn Thị Dung

 

TYT CưKty H.Krông Bông

NHS

100

Nguyễn T Lệ Tâm

 

TYT Hòa Sơn H.KrôngBông

YSSN

101

H’Be’Ksor

 

TYTHoàPhong.KrôngBông

YSSN

102

H’ Nhút Niê

 

TYT CưĐămH.Krông Bông

YSSN

103

Ngô Thị Anh Tín

 

TTYT huyện Krông Păk

NHS

104

Nguyễn Thị Kim Huệ

 

 

NHS

105

Lê Thị Ánh Nguyệt

 

 

NHS

106

Nguyễn Thị Tâm

 

 

NHS

107

Châu Thị Ái

 

 

NHS

108

Lê Thị Hồng

 

 

NHS

109

Nguyễn Thị Hương

 

TTYThuyện Krông Păk

YSSN

110

Lê Thị Hoà

 

 

YSSN

111

Phạm T Thu Thảo

 

TYTHoà ĐôngH.KrôngPăk

NHS

112

Nguyễn Thị Lý

 

 

YSSN

113

H’GăngK buôr

 

TYTEaKnuêcH.KrôngPăk

YSSN

114

Võ Thị Thu Hoa

 

 

YSSN

115

Nguyễn Thị Hương

 

TYTEakênh H.KrôngPăk

YSSN

116

Phan Thị Thanh Duyên

 

TYT EaYeng H.KrôngPăk

YSSN

117

Nguyễn Thị Trắc

 

TYT Thị trấn krông păk

NHS

118

Nguyễn Thị Thái

 

TYT Hoà an Krông Păk

NHS

119

Châu Thị Ánh Nguyệt

 

TYT Hoà tiếnH.krông Păk

NHS

120

Trương Thị Liễu

 

 

NHS

121

Mai Thuý Nhung

 

TYT EaVyH.Krông Păk

YSSN

122

Nin

 

TYT EaYêngH.Krông Păk

NHS

123

HDLê A Yun

 

TYTEaYông H.Krông Păk

YSSN

124

Phạm Thị Tuyết

 

TYTEaPhêH.KrôngPăk

NHS

125

Nguyễn Thị Bích Hà

 

TYTEa Quang H.KrôngPăk

YSSN

126

Trần Thị Thanh Loan

 

 

NHS

127

Lê Thị Thanh Mỹ

 

TYT CưkTyH.Krông Păk

YSSN

128

Trần Thị Lan

 

 

NHS

129

Nguyễn Thị Hương

 

TYT Vụ Bổn H.Krông Păk

NHS

130

Nguyễn Thị Mai

 

Tyt Krông Păk

YSSN

131

Nguyễn Thị Kim Long

1963

TTYT huyện Lăk

NHS

132

Nguyễn Thị Mỹ Nguyên

1972

,,

NHS

133

Nguyễn Thị Khang

1973

,,

NHS

134

Phạm Thị Thu Thanh

1967

,,

NHS

135

Bùi THị Dung

1963

,,

YSSN

136

Lê Thị Hà

1981

,,

NHS

137

H’ Riêm

1972

TYT Yang Tao H.Lăk

YSSN

138

Dương Thị Hiếu Hạnh

1974

TYT Bông Krang H. Lăk

YSSN

139

Trần Thị Phương Thu

1967

TYT ĐăkLiêng H.Lăk

NHS

140

Nguyễn Thị Hoa

1958

TYT Liên Sơn H.Lăk

NHS

141

Phạm Thị Thuỷ

1972

TYT Buôn Tría H.Lăk

NHS

142

Nguyễn Thị Hương

1971

 

NHS

143

Trần Thị Loan

1975

TYT Đăk Nuê H.Lăk

NHS

144

H’ Bình

1973

TYT Đăk Phơi H.Lăk

YSSN

145

Nguyễn Thị Thuý

1977

 

YSSN

146

H’ Loan

1973

TYT Krông Nô H.Lăk

NHS

147

Nguyễn Thị Oanh

1974

TYT Buôn Triết H.Lăk

NHS

148

Nguyễn Văn Huân

1974

,,

YSSN

149

Nguyễn Thị Thoa

1959

Trung tâm CSSKSS Tỉnh

NHS

150

Hồ Thị Mai

1957

,,

NHS

151

Nguyễn Thị Cúc

1963

,,

NHS

152

Chử Thị Ngọc Hà

1981

,,

NHS

153

H’Dri EaNuôi

1959

,,

NHS

154

Trịnh Thị thanh Huệ

1963

,,

NHS

155

Trần Thị Thu

1978

,,

NHS

156

Nguyễn Lê Ng. Thảo

1981

,,

NHS

157

Thân Thị Kim Phương

1981

,,

NHS

158

Nguyễn T. Châu Tuyến

1983

,,

NHS

159

Dương Thị Nguyệt Nga

1984

,,

NHS

160

Lê Thị Mộng Tuyền

1981

,,

NHS

161

Phạm Thị Tuyết Lan

1963

Bệnh viện Buôn Ma Thuột

NHS

162

Phan Thị Hường

1981

,,

NHS

163

Trịnh Thị Ái Tâm

1967

,,

NHS

164

Bùi Thị Ngọc Anh

1982

,,

NHS

165

Khiếu Thị Kim Thuý

1977

,,

NHS

166

Ngô T. Hồng Anh

1985

,,

NHS

167

Nguyễn Thị Hoa

1986

,,

NHS

168

Phạm Thị Luyến

1960

,,

NHS

169

Nguyễn Thị Thoa

1983

,,

NHS

170

Bùi Thị Mỹ

1981

,,

NHS

171

Lê Thị Diễm Thuý

1985

,,

NHS

172

Nguyễn Thị Ngọc Thiện

1987

,,

NHS

 

  Tải tập tin |  In ấn |   Gửi đi

Các bài viết khác
HỘI NỮ HỘ SINH HÀ NỘI
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG
VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  08/08/2022- 5 hệ lụy khi bị rối loạn nội tiết tố nữ
  04/08/2022- Hiện tượng thai sinh hóa và những điều thai phụ cần biết
  26/07/2022- Những bệnh gây khó thụ thai ở phụ nữ, chị em chớ nên chủ quan!
  25/07/2022- Khắc phục tình trạng sức khoẻ sau khi cắt bỏ tử cung thế nào?
  22/07/2022- Hội chứng tiền kinh nguyệt: Triệu chứng, nguyên nhân và điều trị
  21/07/2022- Biến đổi xơ nang tuyến vú có nguy hiểm không, khi nào cần gặp bác sĩ?
  13/07/2022- Nhau bám mặt trước và những điều mẹ bầu cần chú ý, đặc biệt thai phụ nhóm máu O
  06/07/2022- Đa nang buồng trứng và nguy biến khó lường
  03/07/2022- Tiêm vắc xin trước và trong khi mang thai: Nhiều mẹ bầu còn chủ quan
  26/06/2022- Ung thư vú di căn khi nào và người bệnh cần làm gì?
Xem tất cả
Liên kết email