Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH HÀ NỘI

HỘI NỮ HỘ SINH

      TP HÀ NỘI

      -----------------

 


DANH SÁCH HỘI VIÊN THÀNH HỘI

 

TT

Họ Và Tên

Đơn vị

Ghi chú

1.

Nguyễn Hồng Dung

BV Phụ Sản Hà Nội (BVPS)

 

2.

Hoàng Thị Viển

BVPS

 

3.

Trịnh Thanh Hà

BVPS

 

4.

Vũ Lan Hương

BVPS

 

5.

Phạm Hồng Chuyên

BVPS

 

6.

Ngô Lan Hương

BVPS

 

7.

Lê Thị Minh Châm

BVPS

 

8.

Ngô Thu Thủy

BVPS

 

9.

Ngô Thị Vui

BVPS

 

10.

Nguyễn Thị Minh Huệ

BVPS

 

11.

Nguyễn Thị Thanh

BVPS

 

12.

Phạm Thị Ngọc Quỳnh

BVPS

 

13.

Nguyễn Thị Nga

BVPS

 

14.

Trần Thu Nga

BVPS

 

15.

Nguyễn Kim Nga

BVPS

 

16.

Cung Bích Ngọc

BVPS

 

17.

Trương Thị Thu

BVPS

 

18.

Nguyễn Hương Giang

BVPS

 

19.

Hoàng Thị Lệ

BVPS

 

20.

Đào Thanh Thủy

BVPS

 

21.

Nguyễn Thị Thu Thủy

BVPS

 

22.

Vũ Kim Dung

BVPS

 

23.

Nguyễn Thị Dung

BVPS

 

24.

Nguyễn Minh Hằng

BVPS

 

25.

Lưu Thị Thu Hằng

BVPS

 

26.

Đồng Thị Hương

BVPS

 

27.

Hoàng Thị Thu Hương

BVPS

 

28.

Nguyễn Thị Thu Hương

BVPS

 

29.

Đinh Thị Hương

BVPS

 

30.

Đỗ Thị Vinh

BVPS

 

31.

Lê Thị Thiệp

BVPS

 

32.

Ngô Hà Lien

BVPS

 

33.

Nguyễn Thị Chiên

BVPS

 

34.

Nguyễn Thị Hồng Vân

BVPS

 

35.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

BVPS

 

36.

Dương Thị Thanh Khiêm

BVPS

 

37.

Nguyễn Thị Uyên

BVPS

 

38.

Đặng Thị Phương Thanh

BVPS

 

39.

Hoàng Ngọc Trang

BVPS

 

40.

Phan Thị Phượng

BVPS

 

41.

Trần Thị Thanh Hảo

BVPS

 

42.

Dương Thị Duyến

BVPS

 

43.

Nguyễn Thị Huệ

BVPS

 

44.

Nguyễn Thùy Linh

BVPS

 

45.

Lã Thị Thu Hòa

BVPS

 

46.

Hang Thị Thuyết

BVPS

 

47.

Đặng Thị Liên

BVPS

 

48.

Cát Thanh Huyền

BVPS

 

49

Lê Thị Châu

BVPS

 

50.

Lê Tuyết Mai

BVPS

 

51.

Vũ Thanh Hương

BVPS

 

52.

Nguyễn Kim Hạnh

BVPS

 

53.

Vũ Phương Thảo

BVPS

 

54.

Đào Thị Quyên

BVPS

 

55.

Chu Thị Loan

BVPS

 

56.

Lê Thị Thu Hiền

BVPS

 

57.

Đặng Thị Thanh Vân

BVPS

 

58.

Nguyễn Hoài Thu

BVPS

 

59.

Nguyễn Thị Minh Thắng

BVPS

BCH

60.

Vũ Thị Lan

BVPS

 

61.

Lê Kim Thanh

BVPS

 

62.

Nguyễn Tuyết Hoa

BVPS

 

63.

Phan Thị Hỏa

BVPS

 

64.

Phạm Tuyết Lan

BVPS

 

65.

Dương Kim Lan

BVPS

 

66.

Vũ Thị Hải

BVPS

 

67.

Lê Thị Quỳnh Mai

BVPS

 

68.

Hoàng Thị Liên

BVPS

 

69.

Nguyễn Thị Dung

BVPS

 

70.

Vũ Thị Bình

BVPS

 

71.

Nguyễn Thị Thu Thủy

BVPS

 

72.

Nguyễn Thị Sửu

BVPS

 

73.

Vũ Thị Lụa

BVPS

 

74

Nguyễn Thị Thong

BVPS

 

75

Nguyễn Bích Thủy

BVPS

 

76

Trần Thị Lan

BVPS

 

77

Vũ Thị Kim Ngọc

BVPS

 

78

Lê Thị Thu Huyền

BVPS

 

79

Phạm Mai Dung

BVPS

 

80

Nguyễn Thị Hà

BVPS

 

81

Phương Thu Hồng

BVPS

 

82

Đỗ Thị Thuyên

BVPS

 

83

Lưu Thị Lý

BVPS

 

84

Chu Thị Gấm

BVPS

 

85

Bùi Thị Anh

BVPS

 

86

Lê Thị Giang

BVPS

 

87

Đặng Thanh Hòa

BVPS

 

88

Phạm Thị Tân

BVPS

 

89

Nguyễn Xuân Dung

BVPS

 

90

Nguyễn Thị Hạnh

BVPS

 

91

Nguyễn Hồng Vân

BVPS

 

92

Nguyễn Nhật Lệ

BVPS

 

93

Nguyễn Vân Anh

BVPS

 

94

Nguyễn Xuân Hương

BVPS

 

95

Nguyễn Kim Oanh

BVPS

 

96

Nguyễn Thị Chung

BVPS

 

97

Nguyễn Hoàng Khanh

BVPS

 

98

Hoàng Bích Ngọc

BVPS

 

99

Hoàng Bích Thủy

BVPS

 

100

Bùi Thị Kiên Giang

BVPS

 

101

Hoàng Thu Quỳnh

BVPS

 

102

Nguyễn Kiều Thái

BVPS

 

103

Vương Thị Hoa

BVPS

 

104

Nguyễn Thị Minh Hòa

BVPS

 

105

Phạm Bích Liên

BVPS

 

106

Vũ Mỹ Liên

BVPS

 

107

Nguyễn Thị Thu

BVPS

 

108

Tô Minh Phương

BVPS

 

109

Vũ Thu Hoài

BVPS

 

110

Phạm Hải Yến

BVPS

 

111

Nguyễn Ngọc Lan

BVPS

 

112

Đỗ Thị Hồng Hoa

BVPS

 

113

Trần Hạnh Huế

BVPS

 

114

Phan Minh Giang

BVPS

 

115

Nguyễn Thanh Tú

BVPS

 

116

Nguyễn Thị Nga

BVPS

 

117

Chử Minh Toàn

BVPS

 

118

Bùi Minh Ngọc

BVPS

 

119

Vũ Khánh Chi

BVPS

 

120

Nguyễn Thị Hà

BVPS

 

121

Nguyễn Thị Kiều Vân

BVPS

 

122

Lê Hồng Vân

BVPS

 

123

Ngô Thanh Loan

BVPS

 

124

Đỗ Thu Mai

BVPS

 

125

Trần Minh Hiền

BVPS

 

126

Trịnh Thu Hương

BVPS

 

127

Đinh Thị Hoàng Oanh

BVPS

 

128

Nguyễn Thị Oanh

BVPS

 

129

Mai Thị Mai Hương

BVPS

 

130

Nguyễn Minh Hương

BVPS

 

131

Nguyễn Thu Hương

BVPS

 

132

Nguyễn Ngọc Thu

BVPS

 

133

Lê Thị Kim Hiền

BVPS

 

134

Hoàng Thị Liên

BVPS

 

135

Nguyễn Thị Thanh Vân

BVPS

 

136

Trần Thùy Linh

BVPS

 

137

Nguyễn Minh Nguyệt

BVPS

 

138

Ngô Thu Phương

BVPS

 

139

Nguyễn Thị Tứ

BVPS

 

140

Quản Thanh Thuỷ

BVPS

 

141

Đỗ Thị Ánh

BVPS

 

142

Chu Thị Hương

BVPS

 

143

Đoàn Thị Hạnh

BVPS

 

144

Trần Thị Hân

BVPS

 

145

Nhân Thị Mắm

BVPS

 

146

Hoàng Hồng Nhung

BVPS

 

147

Lưu Thị Nhung

BVPS

 

148

Chu Thị Huyền Trang

BVPS

 

149

Nguyễn Thị Sen

BVPS

 

150

Nguyễn Thị Thu Loan

BVPS

 

151

Dương Thị Điệp

BVPS

 

152

Phan Hồng Phúc

BVPS

 

153

Nguyễn Kim Chi

BVPS

 

154

Phạm Tuyết Trinh

BVPS

 

155

Nguyễn Thu Phương

BVPS

 

156

Nguyễn Thị Minh Tâm

BVPS

 

157

Nguyễn Thị Lan Anh

BVPS

 

158

Vũ Thúy Quỳnh

BVPS

 

159

Nguyễn Thị Diệu

BVPS

 

160

Nguyễn Thị Bích Ngọc

BVPS

 

161

Đào Thị Thúy Phương

BVPS

 

162

Nguyễn Thị Sen

BVPS

 

163

Trần Thị Phương Thúy

BVPS

 

164

Mai Thị Thu Giang

BVPS

 

165

Nguyễn Thị Trang

BVPS

 

166

Phạm Thu Trang

BVPS

 

167

Nguyễn Thị Hăng

BVPS

 

168

Đinh Thị Thu Hằng

BVPS

 

169

Hoàng Bích Hằng

BVPS

 

170

Phan Thị Hà

BVPS

 

171

Phan Thanh Tỉnh

BVPS

 

172

Tràn Ánh Tuyết

BVPS

 

173

Nguyễn Ngọc Lan

BVPS

 

174

Phùng Kim Lan

BVPS

 

175

Nông Thúy Hòa

BVPS

 

176

Dương Thị Thanh

BVPS

 

177

Nguyễn Thị Hồng

BVPS

 

178

Phn Thị Mận

BVPS

 

179

Nguyễn Thị Bách Hợp

BVPS

 

180

Đỗ Thị Quyên

BVPS

 

181

Phạm Mỹ Thu

BVPS

 

182

Vương Thị Thu

BVPS

 

183

Nguyễn Mai Hương

BVPS

 

184

Chu Thị Đức

BVPS

 

185

Hoàng Thị Kim Thanh

BVPS

 

186

Nguyễn Thị Thanh Tâm

BVPS

 

187

Nguyễn Thị Hạnh

BVPS

 

188

Nguyễn Phương Huyền

BVPS

 

189

Trần Thị Thủy

BVPS

 

190

Trần Thị Huyền

BVPS

 

191

Nguyễn Thị Hồng Hải

BVPS

 

192

Lê Thị Hằng

BVPS

 

193

Vũ Mai Anh

BVPS

 

194

Nguyễn Diệp Anh

BVPS

 

195

Đỗ Thị Vân Anh

BVPS

 

196

Hà Thị Ngọc Diệp

BVPS

 

197

Trần Thu Thảo

BVPS

 

198

Hà Thị Lan Hương

BVPS

 

199

Hoàng Hồng Thúy

BVPS

 

200

Trịnh Thị Hải

BVPS

 

201

Phan Nguyệt Minh

BVPS

 

202

Hà Thị Lan

BVPS

 

203

Đỗ Thu Hà

BVPS

 

204

Nguyễn Tuất Hạnh

BVPS

 

205

Bùi Thanh Bình

BVPS

 

206

Nguyễn Thị Hồng Thêu

BVPS

 

207

Nguyễn Thị Hợp

BVPS

 

208

Bùi Thị Huệ

BVPS

 

209

Nguyễn Thị Lưu Nguyên

BVPS

 

210

Đỗ Thị Thủy

BVPS

 

211

Nguyễn Bích Nguyệt

BVPS

 

212

Nguyễn Mai Liên

BVPS

 

213

Nguyễn Thị Bích Liên

BVPS

 

214

Tô Lan Phương

BVPS

 

215

Tạ Thị Thanh Nhàn

BVPS

 

216

Vũ Thị Oanh

BVPS

 

217

Lê Thị Hường

BVPS

 

218

Trần Thị Minh Hạnh

BVPS

 

219

Nguyễn Thị Dung

BVPS

 

220

Nguyễn Thanh Hà

BVPS

 

221

Lê Thị Vân Anh

BVPS

 

222

Phạm Minh Tâm

BVPS

 

223

Nguyễn Thu Quyên

BVPS

 

224

Vũ Thị Thanh Loan

BVPS

 

225

Ngô Thị Hoa

BVPS

 

226

Vũ Thị Vân

BVPS

 

227

Trần Thị Hân

BVPS

 

228

Nguyễn Việt Thúy

BVPS

 

229

Mai Thị Hường

BVPS

 

230

Bùi Tuyết Mai

BVPS

 

231

Nguyễn Thị Mỹ

BVPS

 

232

Lê Thị Vân

BVPS

 

233

Ngô Thị Hải

BVPS

 

234

Mai Thị Hà

BVPS

 

235

Nguyễn Thu Huyền

BVPS

 

236

Nguyễn Lan Phương

BVPS

 

237

Nguyễn Năm Hậu

BVPS

 

238

Lê Thị Hương

BVPS

 

239

Hà Dung Thủy

BVPS

CHỦ TỊCH HỘI

240

Nguyễn Thị Minh Hiền

BVPS

BCH

241

Tạ Thanh Thủy

BVPS

BCH

242

Triệu Thị Phương Khanh

BVPS

 

243

Trương Thị Mỹ Hà

BVPS

 

244

Nguyễn Thị Chanh

BVPS

 

245

Hà Thị Châm

BVPS

 

246

Trần Tân Phương

BVPS

 

247

Hà Thị Thu Hiền

BVPS

 

248

Nguyễn Hồng Hạnh

BVPS

 

249

Đặng Thị Nghĩa

BVPS

 

250

Phan Than Tịnh

BVPS

BAN THƯỜNG VỤ

251

Huỳnh Thu Hằng

BVPS

 

252

Ngô Thị Đức Hạnh

BVPS

 

253

Nguyễn Hồng Phương

BV Xanh Pôn

BCH

254

Nguyễn Thị Ngọc Anh

BV Đức Giang

 

255

Nguyễn Thị Thêu

BV Đức Giang

 

256

Nguyễn Thị Hà

BV Đức Giang

 

257

Lê Thị Nghiã

BV Đức Giang

 

258

Đỗ Thị Bích Thủy

BV Đức Giang

 

259

Đỗ Thị San

BV Đức Giang

 

260

Nguyễn Lan Anh

BV Đức Giang

 

261

Nguyễn Thị Nương

BV Đức Giang

 

262

Nguyễn Minh Nguyệt

Hộ sinh Đống Đa

BCH

263

Nguyễn Lan Anh

Hộ Sinh Đống Đa

 

264

Nguyễn Thị Nhuận

Hộ Sinh Đống Đa

 

265

Nguyễn Ngọc Mai

Hộ Sinh Đống Đa

 

266

Lê Ngọc Mai

Hộ Sinh Đống Đa

 

267

Nguyễn Thị Nga

Hộ Sinh Đống Đa

 

268

Nguyễn Thị Hiệp

Hộ Sinh Đống Đa

 

269

Phạm Phi Yến

Hộ Sinh Đống Đa

 

270

Hoàng Thị Minh

Hộ Sinh Đống Đa

 

271

Nguyễn Bích Nga

Hộ Sinh Đống Đa

 

272

Nguyễn Tuyết Lan

Hộ Sinh Đống Đa

 

273

Nguyễn Thị Thanh Bình

Hộ Sinh Đống Đa

 

274

Nguyễn Thu Hà

Hộ Sinh Đống Đa

 

275

Phạm Phú Tiêu Tương

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

BCH

276

Nguyễn Đăng Thủy

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

277

Nguyễn Mộng Oanh

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

278

Bùi Thị Vinh

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

279

Phan Chi Mai

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

280

Nguyễn Thị Dung

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

281

Phạm Thanh Thu Hiền

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

282

Nguyễn Thị Hoa

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

283

Nguyễn Kim Loan

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

284

Bùi Thị Vinh

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

285

Phí Kim Tâm

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

286

Vũ Hồng Hạnh

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

287

Lê Tố Quyên

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

288

Đàm Minh Hoa

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

289

Mai Vân Anh

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

290

Lương Thanh Huyền

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

291

Lâm Thu Thủy

Hộ Sinh Hoàn Kiếm

 

292

Bùi Bích Hà

Hộ Sinh Ba Đình

 

293

Trần Thanh Hà

Hộ Sinh Ba Đình

 

294

Đỗ Thị Hà

Hộ Sinh Ba Đình

 

295

Lê Thị Tuyến

Hộ Sinh Ba Đình

 

296

Hoàng Thu Hiền

Hộ Sinh Ba Đình

BCH

297

Ngô Thị Hạnh

Hộ Sinh Ba Đình

 

298

Nguyễn Ngọc Loan

Hộ Sinh Ba Đình

 

299

Bùi Tuyết Lê

Hộ Sinh Ba Đình

 

300

Lê Thị Vân

Hộ Sinh Ba Đình

 

301

Vũ Thị Phương

Hộ Sinh Ba Đình

 

302

Hoàng Thanh Trang

Hộ Sinh Ba Đình

 

303

Nguyễn Minh Hà

Hộ Sinh Hai Bà

BCH

304

Hoàng Thanh Hải

Hộ Sinh Hai Bà

 

305

Phan Thùy Anh

Hộ Sinh Hai Bà

 

306

Nguyễn Kim Oanh

Hộ Sinh Hai Bà

 

307

Đỗ Kim Chi

Hộ Sinh Hai Bà

 

308

Phạm Thị Lợi

Hộ Sinh Hai Bà

 

309

Nguyễn Thị Mai

Hộ Sinh Hai Bà

 

310

Lê Thị Hiền

Hộ Sinh Hai Bà

 

311

Lưu Kịm Phượng

Hộ Sinh Hai Bà

 

312

Trần Kim Dung

Hộ Sinh Hai Bà

 

313

Nguyễn Thị Nga

Hộ Sinh Hai Bà

 

314

Nguyễn Thị Thanh

Hộ Sinh Hai Bà

 

315

Lương Thị Tráng

Đội KHHGĐ Long Biên

BCH

316

Nguyễn Thị Mai Diễn

Đội KHHGĐ Long Biên

 

317

Nguyễn Thị Hoa

Đội KHHGĐ Long Biên

 

318

Đinh Thị Mây

Đội KHHGĐ Long Biên

 

319

Nguyễn Thị Yến

Đội KHHGĐ Long Biên

 

320

Kiều Hải Yến

Đội KHHGĐ Long Biên

 

321

Nguyễn Thị Huynh

Đội KHHGĐ TTYT Thanh Xuân

 

322

Lê Thu Thủy

Đội KHHGĐ TTYT Thanh Xuân

 

323

Hoàng Thị Hương

Đội KHHGĐ TTYT Thanh Xuân

 

324

Vũ Thị Nên

Đội KHHGĐ TTYT Thanh Xuân

 

325

Nguyễn Nguyệt Anh

Đội KHHGĐ TTYT Thanh Xuân

 

326

Lê Thị Hằng

Đội KHHGĐ TTYT Cầu Giấy

 

327

Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Đội KHHGĐ TTYT Cầu Giấy

 

328

Nguyễn Tuyết Loan

Đội KHHGĐ TTYT Cầu Giấy

 

329

Bạch Kim Phượng

Đội KHHGĐ TTYT Cầu Giấy

 

330

Nghiêm Thị Hải

Đội KHHGĐ TTYT Cầu Giấy

 

331

Lê Kim Oanh

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

332

Trần Họa My

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

333

Đỗ Thu Hương

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

334

Đào Thị Toan

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

335

Nguyễn Thu Hiền

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

336

Nguyễn Thị Hồng

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

337

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

338

Ngô Thị Xuân

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

339

Nguyễn Thúy Hà

Khoa Sản BV Bắc Thăng Long

 

340

Trần Thị Mão

Khoa Sản BV 198

 

341

Nguyễn Thị Thoa

Khoa Sản BV 198

 

342

Đỗ Hồng Hải

Khoa Sản BV 198

 

343

Đỗ Hải Nhung

Khoa Sản BV 198

 

344

Trần Kim Huế

Khoa Sản BV 198

 

345

Lê Thị Thủy

Khoa Sản BV 198

 

346

Bùi Thị Thái

Khoa Sản BV 198

 

347

Phạm Thị Thơm

Khoa Sản BV 198

 

348

Đào Thị Thủy

Khoa Sản BV 198

 

349

Nguyễn Thị Trà

Khoa Sản BV 108

BCH

350

Nguyễn Thị Hà

Khoa Sản BV 108

 

351

Lương Thị Thảo

Khoa Sản BV 108

 

352

Nguyễn Thị Toan

Khoa Sản BV 354

 

353

Nguyễn Thu Phương

Khoa Sản BV 354

 

354

Ngô Kim Hoa

Khoa Sản BV 354

 

355

Vương Thị Hà

Khoa Sản BV 354

 

356

Trần Thu Hồng

Khoa Sản BV 354

 

357

Nguyễn Thị Tới

Đội KHHGĐ TTYT Đông Anh

BCH

358

Đặng Hồng Hà

Khoa Sản BV Đông Anh

 

359

Nguyễn Phương Anh

Khoa Sản BV Đông Anh

 

360

Tạ Hải Bình

Khoa Sản BV Đông Anh

 

361

Hoàng Thị Lý

Khoa Sản BV Đông Anh

 

362

Ngô Thị Thin

Khoa Sản BV Đông Anh

 

363

Trịnh Thị Hằng

Khoa Sản BV Đông Anh

 

364

Nguyễn Thị Tính

Khoa Sản BV Đông Anh

 

365

Nguyễn Thị Phương

Khoa Sản BV Đông Anh

 

366

Nguyễn Thị Phong

Khoa Sản BV Đông Anh

 

367

Nguyễn Thị Thúy

Khoa Sản BV Đông Anh

 

368

Đoàn Thị Thanh

Khoa Sản BV Đông Anh

 

369

Lương Thị Vương

Khoa Sản BV Đông Anh

 

370

Lê Thị Tứ

Khoa Sản BV Đông Anh

 

371

Nguyễn Thị Liên

Khoa Sản BV Đông Anh

 

372

Đỗ Thị Ly

Khoa Sản BV Đông Anh

 

373

Trần Thị Lý

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

374

Hà Bích Thủy

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

375

Phan Hồng Hương

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

376

Trần Cẩm Thúy

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

BCH

377

Nguyễn Thanh Thúy

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

378

Búi Thị Phúc

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

379

Trịnh Thục Huyền

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

380

Nguyễn Bích Vân

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

381

Bùi Thị Phúc

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

382

Nguyễn Thị Sơn

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

383

Đỗ Thu Hương

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

384

Phan Tuệ Khanh

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

385

Nguyễn Kim Dung

Khoa Sản BV Thanh Nhàn

 

386

Vũ Thị Lộc

Khoa Sản BV YHCT Hà Nội

 

387

Vũ Thị Nhớn

Khoa Sản BV YHCT Hà Nội

 

388

Trần Hoa Phương

Khoa Sản BV YHCT Hà Nội

 

389

Nguyễn Thị Nhung

Khoa Sản BV YHCT Hà Nội

 

390

Hoàng Thu Trang

Khoa Sản BV YHCT Hà Nội

 

391

Nguyễn Thị Thức

Khoa Sản BV YHCT Hà Nội

 

392

Lê Thị Hường

Khoa Sản BV Bạch Mai

BCH

393

Lê Tuyết Mai

Khoa Sản BV Bạch Mai

 

394

Nguyễn Thị Loan

Khoa Sản BV Bạch Mai

 

395

Lê Thị Nhâm

Khoa Sản BV Bạch Mai

 

396

Trần Hoa Ngân

Khoa Sản BV Bạch Mai

 

397

Nguyễn Thu Hương

Khoa Sản BV Bạch Mai

 

398

Nguyễn Anh Nguyệt

Khoa Sản BV Bạch Mai

 

399

Đặng Thị Thảo

Khoa Sản BV Thanh Trì

 

400

Nguyễn Thị Lương

Khoa Sản BV Thanh Trì

 

401

Nguyễn Thị Lan

Khoa Sản BV Thanh Trì

 

402

Hoàng Thị Phúc

Khoa Sản BV Thanh Trì

 

403

Nguyễn Thị Loan

Khoa Sản BV Thanh Trì

 

404

Nguyễn Thị Vân Chi

Khoa Sản BV Thanh Trì

 

405

Nguyễn Giáng Hương

BV Tràng An

 

406

Trần Thị Kiêm

Hội Cứu trợ Trẻ em Quốc Tế

 PHÓ CHỦ TỊCH

 


In ấn |   Gửi đi

Các bài viết khác
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG
VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  15/04/2024- 7 biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng ở phụ nữ
  15/04/2024- Hội chứng song thai không tim, dị tật hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm
  12/04/2024- Những dấu hiệu sớm nhất cảnh báo mẹ bị thai ngoài tử cung
  10/04/2024- Hoạt động của thai nhi trong bụng – bật mí những tín hiệu dành cho mẹ
  08/04/2024- Áp xe vú: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh
  04/04/2024- 10 câu hỏi thường gặp liên quan đến nhiễm độc thai nghén
  01/04/2024- 8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh
  25/03/2024- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 bà mẹ
  25/03/2024- Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
  15/02/2024- Phụ nữ mang thai mắc trĩ ảnh hưởng gì tới việc sinh con?
Xem tất cả
Liên kết email