HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU I

- 22/03/2011 17:18:03


 DANH SÁCH HỘI NỮ HỘ SINH VŨNG TÀU

 

STT

Họ Và Tên

C. Môn

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Lê Thị Hồng

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

2

Lê Thị Hiền

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

3

Phạm Thị Hồng Liên

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

4

Ng Thị Sáu

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

5

Lê Thị Khánh Quy

NHS-TH

BCH

BV Bà Rịa

6

Lê T Mỹ Lệ

NHS-TH

PCT

Hưu Trí

7

Trịnh T Hồng Lệ

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

8

Ng T Kim Dung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

9

Trần T Ái Nguyệt

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

10

Trần Kim Chung Thuỷ

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

11

Cao T Chiên

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

12

Huỳnh T Bé

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

13

Đoàn T Huê

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

14

Trần Huệ Phương

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

15

Hà T Mỹ Dung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

16

Phùng T Bích Ngọc

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

17

Ng T Hoàn

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

18

Ng T Kim Chi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

19

Đào Thị Lan

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

20

Trần T Thu Vân

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

21

Phạm T Tràng

NHS-TH

 

Hưu trí

22

Lê T Thu Hà

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

23

Ng T Lan

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

24

Ng T Thuận

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

25

Ng T Mỹ Hạnh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

26

Ng Thị Thu

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

27

Phạm T Mỹ Diễm

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

28

Trần Thị Thảo My

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

29

Ng T Cẩm Nhung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

30

Trịnh T Hường

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

31

Ng T Thuỳ Thiêm

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

32

Ng T Minh Thư

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

33

Hồ Thị Hồng Nhung

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

34

Châu Hòang Cẩm Tú

ĐH

 

BV Bà Rịa

35

Mai Ngọc Thu

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

36

Nguyễn Thị Mùi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

37

Lê Hồng Ngọc

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

38

Nguyễn Thị Thúy Vy

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

39

Nguyễn Thị Kim Chi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

40

Bùi Thị Thanh Hiền

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

41

Đoàn Thị Thanh Nhàn

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

42

Phạm Thị Mai Loan

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

43

Lê Hồng Diễm Thi

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

44

Lê Thị Huyền

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

45

Nguyễn Thị Mỹ Vân

ĐH

 

BV Bà Rịa

46

Phan Thị Ngọc

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

47

Phạm Thị Thương

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

48

Đào Thị Giang

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

49

Nguyễn Thị Thuận

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

50

Đặng Hồ Vân Thùy

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

51

Nguyễn Thị Thuận

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

52

Dương Thị Hiên

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

53

Lê Thị Hạnh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

54

Hòang Thị Phượng

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

55

Nguyễn Thị Mỹ Linh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

56

Nguyễn Thị Thúy Vân

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

57

Trần Thị Hồng Trinh

NHS-TH

 

BV Bà Rịa

58

Nguyễn Thị Lang

NHS-TH

PCT

BV Lê Lợi

59

Dương Phượng Tuyền

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

60

Trần Phú Hoài

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

61

Trần Thị Vinh

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

62

Lê Thị Mộng Tuyền

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

63

Đỗ Thị Mai

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

64

Phạm Thị Kim Hoa

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

65

Võ Thị Thu Thủy

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

66

Bùi Thị Thùy

NHS-TH

BCH

BV Lê Lợi

67

Lê Thị Mỹ Dung

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

68

Hồ Thị Bích Ngọc

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

69

Phan Thị Phượng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

70

Ng T Thanh Thủy

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

71

Vũ Thị Hải Yến

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

72

Ng Thị Bích Phượng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

73

Ng Thị Kim Tuyến

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

74

Lê Thị Kim Thanh

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

75

Nguyễn Thị Hằng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

76

Nguyễn Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

77

Đỗ Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

78

Lê Thị Hiên

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

79

Hoàng Thị Hậu

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

80

Hoàng Thị Hà

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

81

Lê Thị Ngọc Trang

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

82

Đào Thị Huyền

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

83

Lê Thị Huê

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

84

Nguyễn Thị Thanh Hà

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

85

Nguyễn Thị Hải

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

86

Nguyễn Thị Thủy

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

87

Nguyễn Thị Hồng

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

88

Phạm Thị Cúc

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

89

Nguyễn Thị Hiếu

NHS-TH

 

BV Lê Lợi

90

Ng T Phương Loan

NHS-TH

 

VP hội NHS

91

Nguyễn Thị Hường

NHS-TH

Thư ký

VP hội NHS

92

Lê Thị Hoàng

NHS-TH

 

VP hội NHS

93

Phùng Thị Dư

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

94

Lê Minh Trung

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

95

Lê Thị Huương

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

96

Đỗ Thị Tú Uyên

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

97

Trương Thị Hằng

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

98

Nguyễn Thị Thu Hằng

NHS-TH

BCH

Trung tâm CSSKSS

99

Nguyễn Thị Kim Châu

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

100

Phan Thị Hà

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

101

Lý Thị Thu

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

102

Bùi Thị Ánh

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

103

Bùi Thị Bình

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

104

Trần Thị Hồng

NHS-TH

 

Trung tâm CSSKSS

105

Traàn Thò Yeân

NHS-TH

 

Hưu trí

106

Nguyễn Như Hồng Liên

NHS-TH

BCH

TTYT Thị xã Bà Rịa

107

Nguyễn T Phương Thảo

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

108

Nguyễn Thị Hòa

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

109

Võ Thị Hồng Yến

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

110

Nguyễn Thị Thu Bích

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

111

Lê Thị Ngát

NHS-TH

 

TTYT Thị xã Bà Rịa

112

Bùi Thị Kim Thanh

NHS-TH

 

TYT Long Tâm, BR

113

Lê Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

TYT Phước Hiệp, BR

114

Lê Thị Hải yến

NHS-TH

 

TYT Tân Hưng, BR

115

Trần Thị Kỷ

NHS-TH

 

TYT Tân Hưng, BR

116

Văn Thị Bạch

NHS-TH

 

TYT Long Hương, BR

117

Bùi Thị Hồng Hạnh

NHS-TH

 

TYT  Hòa Long, BR

118

Nguyễn Thị Mãnh

NHS-TH

 

TYT Hòa Long, BR

119

Lê Thị Thanh Lan

NHS-TH

 

TYT Hòa Long, BR

120

Phạm Thị Hải

NHS-TH

 

TYT Kim Dinh, BR

121

Trần Thị Ngọc Ánh

NHS-TH

 

TYT Kim Dinh, BR

122

Phạm Thị Mến

NHS-TH

 

TYT Long Phước, BR

123

Phạm Thị Thu Hà

NHS-TH

 

TYT Long Toàn, BR

124

Đặng Hồ Vân Thụy

NHS-TH

 

TYT  Phước Hưng, BR

125

Bùi Thị Hồng Thanh

NHS-TH

 

TYT  Phước Hưng, BR

126

Nguyễn Thị Bích

NHS-TH

 

TYT  Phước Trung, BR

127

Vương Thị Thu Thảo

NHS-TH

 

TYT  Phước Nguyên, BR

 

128

Phạm Thị Niêm

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

129

Huỳnh Thị Kim Nguyệt

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

130

Hồ Thị  Xuân Trang

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

131

Nguyễn Thị Điễm

NHS-TH

BCH

TTYT Châu Đức

132

Hòang Thị Thu Hà

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

133

Lê Minh Dung

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

134

Lê Thị Duyên

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

135

Hồ Thị Hồng Lạn

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

136

Lê Thị Minh Hồng

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

137

Võ Thị Kỹ

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

138

Nguyễn Thị Bích Lan

NHS-TH

 

TTYT Châu Đức

139

Lê Thị Hoàng Yến

NHS-TH

 

Tổ y tế-Ngãi Giao- Châu đức

140

Trương Thị Thu

NHS-TH

 

TYT Bàu Chinh-Châu Đức

141

Lê Thị duưỡng

NHS-TH

 

TYT Nghĩa Thành-Châu Đức

142

Nguyeãn Thò Kim Chi

NHS-TH

 

TYT Nghĩa Thành-Châu Đức

143

Trần Thị Thúy Hằng

NHS-TH

 

TYT Suối nghệ-Châu Đức

144

Lưu Thị Kim Chi

NHS-TH

 

TYT Bình Ba-Châu Đức

145

Nguyeãn Minh Thuaän

NHS-TH

 

TYT Bình Ba-Châu Đức

146

Trần Thị Phương Thảo

NHS-TH

 

TYT Bình Giã-Châu Đức

147

Hùnh Thị Lai

NHS-TH

 

TYT Xuân Sơn-Châu Đức

148

Lê Thị Thu Tâm

NHS-TH

 

TYT Bình Trung-Châu Đức

149

Đòan Thị Nhung

NHS-TH

 

TYT Kim Long-Châu Đức

150

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

NHS-TH

 

TYT Kim Long-Châu Đức

151

Trần Thị Gái

NHS-TH

 

TYT Láng Lớn-Châu Đức

152

Nguyeãn Thò Thuøy Trang

NHS-TH

 

TYT Láng Lớn-Châu Đức

153

Traàn Thò Saùu

NHS-TH

 

TYT Láng Lớn-Châu Đức

154

Nguyễn Thị Bích Nga

NHS-TH

 

TYT Đá Bạc-Châu Đức

155

Nguyễn Thị Thiếp

NHS-TH

 

TYT Quảng Thành-Châu Đức

156

Trần Thị Mến

NHS-TH

 

TYT Suối Rao-Châu Đức

157

Nguyễn Thị Lành

NHS-TH

 

TYT Sơn Bình-Châu Đức

158

Hùynh Thị Kim Huyền

NHS-TH

 

TYT Sơn Bình-Châu Đức

159

Trương Thị Thanh Thúy

NHS-TH

 

TYT Xà Bang-Châu Đức

160

Phaïm Thaùi Chieân

NHS-TH

 

TYT Xà Bang-Châu Đức

161

Nguyễn Hòang Lan Viên

NHS-TH

 

TYT Cù Bị-Châu Đức

162

Lý Tuyết Mai

ĐH

Ban KT

Trung Tâm  HIV/AIDS