Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NINH


DANH SÁCH NỮ HỘ SINH TỈNH QUẢNG NINH

 

Huyện Tiên Yên

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

Nơi làm việc

1

Nguyễn – Hà

 

Hải Lạng- Ty

Hải Lạng –Tiên Yên

Trạm Xá Xã Hải Lạng

2

Ng – Hòa

 

Hải Phòng

Yên Than – Nt

Trạm Xá Xã Yên Than

3

Trần –Ngọc

 

Bình Liên

Nt

Nt

4

Bích Vân

 

Điền XÁ

Tiên Lang -Nt

Trạm Xá Xã Tiên Lang

5

Tấn

 

Đông Nga

Điền Xa – Nt

Trạm Xá Xã Điền Xa

6

Tô- Thắng

 

Đông Hải

Đông Ngủ

Trạm Xá Xã Đông Ngủ

7

Hà – Hằng

 

Đà Thông

Đông Hải

Trạm Xá Xã Đông Hải

8

Phạm Khoa

 

 

Đồng Kim

Trạm Xá Xã Đồng Kim

 

 

Huyện Tiên Yên CN

 

STT

Họ Và Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

Nơi làm việc

1

Trần Thị Lung

25/10/56

Quốc Oai Hà Tây

Bệnh Viện Tien Yên

Bệnh Viện Tiên Yên

2

Trần Thị Bé

1/56

Lý Nhân Nam

Bệnh Viện Tiên Yên

Quảng Ninh

3

Nguyễn Thị Thơm

12/55

Nghĩa Hưng Nam

Qn

Nt

4

Đỗ Thị Nga

1965

Ba Chẻ Quảng Ninh

Nt

Nt

5

Hoàng -Chính

 

 

Nt

Đvị KHHGD Huyện

6

Vi -Oanh

 

 

Nt

Nt

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện Quảng Hà

 

STT

Họ Và Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

Nơi làm việc

1

VI- VÂN

 

HÀ CÁI

THỊ TRẤN HÀ CỐI

Đội KHHGĐ Huyện

2

LY –ĐA

 

nt

nt

Nt

3

HÀ- UYÊN

 

ĐẦM HÀ

Thị Trấn Đầm Hà

Khoa Sản Đầm Hà

4

BÙI- CẨN

 

QUANG THỊNH

Xã QuẢng Thinh

Trạm Xá Xã Quảng Thịnh

 

 

 

Huyện Ba chẻ

 

STT

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

Nơi làm việc

1

Khúc- Lâm

 

Ba chẻ

Thị Trấn BA chẻ

ĐỘI KHHGĐ Ba Chẻ

2

Lê- Hiển

 

Nt

Nt

Nt

3

Nguyên- Thắng

 

Nt

XÃ đồn đại

Trạm xá xã Đồn Đại

4

Đoàn – vĩnh

 

Nt

XÃ nam sơn

Txx nam sơn

5

Ninh – Dần

 

Nt

XÃ Thanh SƠn

Txx Thanh Sơn

6

Hoàng – Thử

 

Nt

Xã Đạp Thanh

Txx Đạp Thanh

7

Nguyên - Hà

 

nt

XÃ Thanh Lâm

Txx Thanh Lâm

 

 

 

Huyện Văn Đồn

 

STT

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

Nơi làm việc

1

BÙI THỊ HẰNG

27/11/71

Đoàn kết

Trạm xá Đài Xuyên

Đài Xuyên

2

NGUYỄN THỊ DUNG

6/9/73

Quan lạn

Trạm xá Ngọc Dương

Ngọc Dương

3

TÔ THỊ BÍCH DUYÊN

11/3/72

Hạ Long

Trạm xá BÌnh Dân

BÌnh Dân

4

PHẠM THỊ LAN VẤN

3/11/63

Quang Hà

Trạm xá Hạ Long

Hạ Long

5

LÊ THỊ CHIÊN

20/3/64

Vạn yên

Trạm xá Vạn Yên

Vạn Yên

6

PHẠM THỊ NHIÊN

22/3/66

Bản Yên

Trạm xáBản Yên

Bản Yên

7

PHẠM THỊ BỐN

58

Bản yên

Trạm xá Bản Yên

Bản Yên

8

PHÙNG THI DƯƠNG

68

Thị Trấn

Trạm xá Đông Xá

Đông Xá

9

NGHIÊM HẢI YÊN

5/71

Hạ long

Trạm xá Ngọc Vừng

Ngọc Vừng

10

PHẠM THỊ HIỀN

65

Đoàn kết

Trạm xá Đoàn Kết

Đoàn Kết

11

NGUYỄN THỊ LƠ

57

Ninh Châu

Trạm xá Ninh Châu

Ninh Châu

12

NGUYỄN THỊ THỎI

68

Thắng Lợi

Trạm xá Thắng Lợi

Thắng Lợi

13

BÙI THỊ CÚC

73

Quan Lặn

Trạm xá Quan Lạn

Quan Lạn

14

BÙI THỊ ĐÀO

50

Đoàn Kết

Trung tâm y tế VĐồn

Trung tâm y tế VĐồn

15

BÙI THỊ MỸ

57

VẠn Yên

Trung tâm y tế VĐồn

Khoa sản

16

NGUYỄN THỊ LAN

55

Thái Bình

Trung tâm y tế VĐồn

Khoa sản

17

PHẠM THỊ BẢY

54

Quan Lạn

Trung tâm y tế VĐồn

Khoa sản

 

 

Tỉnh : Quảng Ninh- Huyện Hoành Bồ

 

 

STT

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

GiápThị tuyết

27/10/1966

Quảng La - HB

Quảng La - HB- QN

Quảng La - HB- QN

2

Nguyễn Thị Hà

11/6/1961

Xuân Sơn- Đông Triều – QN

Sơn Dương- HB-  QN

Sơn Dương- HB-  QN

3

Hoàng Thị Huệ

30/10/1968

Dân chủ- HB

Dân chủ- HB - QN

Dân chủ- HB - QN

4

Lương Thị Sinh

13/3/1964

Vũ Oai – HB

Sơn Dương- HB-  QN

Sơn Dương- HB-  QN

5

Trương Thị Vinh

2/8/1966

Bằng Cả- HB

Bằng Cả- HB - QN

Bằng Cả- HB - QN

6

Hoàng Thị Nga

20/4/1969

Thống Nhất- HB

Việt Hưng- HB- QN

Việt Hưng- HB- QN

7

Lê Thị Liên

27/5/1958

Thị TRấn Trới - HB

Thị TRấn Trới - HB - QN

Thị TRấn Trới - HB - QN

8

Trần Thị Hồng

20/8/1968

Thống Nhất- HB

Thống Nhất- HB - QN

Thống Nhất- HB - QN

9

Vũ Thị Hiên

3/9/1972

Lê Lợi- HB

Lê Lợi- HB- QN

Quảng La - HB- QN

10

Lý Thị Loan

29/4/1965

Đồng Sơn- HB

Đồng Sơn- HB- QN

Đồng Sơn- HB- QN

11

Triệu Thị Phương

20/10/1960

Hòa BÌnh- HB

Hòa BÌnh- HB - QN

Hòa BÌnh- HB - QN

12

Lý Thị HẢi

11/10/1962

Tân Dân- HB

Tân Dân- HB- QN

Tân Dân- HB- QN

13

Nguyễn Thị Dung

21/1/1967

Lê Lợi- HB

Lê Lợi- HB-QN

Lê Lợi- HB-QN

14

Nguyễn Thị Thúy

1968

Đại Yên- HB

Đại Yên- HB - QN

Đại Yên- HB - QN

15

Nguyễn Thị Bích

2/2/1946

Nam Sách Hải Hưng

Thị TRấn Trới - HB - QN

Thị TRấn Trới - HB - QN

16

Bùi Thị Linh

8/12/1972

Việt Hưng- HB

Việt Hưng- HB - QN

Vũ OAi- HB - QN

17

Đặng Thị Phương

27/2/1967

Đồng Lâm- HB

Đồng Lâm- HB- QN

Đồng Lâm- HB- QN

 

Tỉnh : Trung Tâm Y tế Đông Triều

 

STT

 

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

 

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Vũ Thị Mọc

1955

Thị Trấn ĐTriều

Cầu Đất- Đức Chính - ĐTriều

Khoa sản Trung tâm y tế ĐTriều

2

Đào Thị Loan

1959

Thôn Tân Việt ĐTriều

Cầu Đất- Đức Chính - ĐTriều

Khoa sản Trung tâm y tế ĐTriều

3

Nguyễn Thị Bình

1959

Hưng Đạo ĐTriều

Xã Xuân Sơn ĐTriều

Khoa sản Trung tâm y tế ĐTriều

4

Nguyễn Thị Thắm

1963

Hoàng Quế ĐTriều

Hưng Đạo ĐTriều

 

Khoa sản Trung tâm y tế ĐTriều

5

Nguyễn THị Xoay

1949

BÌnh Dương ĐTriều

Thị Mạo Khê ĐTriều

 

Tổ SĐKH TRung tâm y tế

ĐTriều

 

6

Lê Thị Múi

1956

Việt Dân ĐTriều

Việt Dân ĐTriều

 

Tổ SĐKH TRung tâm y tế

ĐTriều

7

Trương Thị Lành

1955

Trùng Lương ĐTriều

Mạo Khê ĐTriều

 

Tổ SĐKH phòng khám MẠo Khê TRung tâm y tế

ĐTriều

8

Nguyễn Thị Luyến

1959

Đức Chính ĐTriều

Mạo Khê ĐTriều

 

Tổ SĐKH phòng khám MẠo Khê TRung tâm y tế

ĐTriều

 

Cẩm Phả Thị

 

STT

 

 

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Ngô Thị Hằng

31.12.57

Cẩm Phả

39 Cẩm Tây

TT Y tế Cẩm Phả

2

Vũ Thị Xuân

13.7.56

Hải Hưng

55 Cẩm trung

TT Y tế Cẩm Phả

3

Vũ Thị Xuyên

28.3.58

Thái BÌnh

14 Cẩm Trung

TT Y tế Cẩm Phả

4

Lê THị Húy

20.10.54

Hải Hưng

10 Cẩm Thủy

TT Y tế Cẩm Phả

5

CAo Thị Lý

20.6.05

Cẩm Phả

61 Cẩm Thủy

TT Y tế Cẩm Phả

6

NGuyễn thị Sính

5.3.72

HẢi Hưng

77 Cẩm Trung

TT Y tế Cẩm Phả

7

Nguyễn Ngọc Nguyên

1973

 

Cẩm Bình

Trạm Xá Cẩm Bình

8

Nguyên- Hương

 

 

Xã Quang Hanh

Trạm Xá Quang Hanh

9

Hoàng – Lý

 

 

Xã Mông Dương

Trạm Xá Mộng Dương

10

NGuyên- Tình

 

 

Xã Mông Dương

Trạm Xá Mộng Dương

11

Bùi – Thọ

 

 

Xã Cẩm Thủy

Trạm Xá Cẩm Thủy

12

 

Nguyên- Hiếu

 

 

Xã Cẩm Trung

Trạm Xá Cẩm Trung

13

NGuyên – Oanh

 

 

Xã Cẩm Tây

Trạm Xá Cẩm Tây

14

Ái- Hương

 

 

Xã Cẩm Đông

Trạm Xá Cẩm Đông

15

NGuyễn- Huệ

 

 

Xã Cẩm Đông

Trạm Xá Cẩm Đông

16

Ái – Hồng

 

 

Xã Cẩm Thạch

Trạm Xá Cẩm Thạch

17

Tuấn- Nhung

 

 

Xã Cửa ông

Trạm Xá Xã Cửa ông Trạm Xá

18

Lý – Diên

 

 

Xã Cẩm Hải

Trạm Xá Xã Cẩm Hải

19

NGô -Lợi

 

 

Xã Công Hòa

Trạm Xá Xã Công Hòa

20

Nguyễn- Hoan

 

 

Xã Cẩm Thịnh

Trạm Xá Cẩm Thịnh

21

Tống- Sìn

 

 

Xã Cẩm Thịnh

Trạm Xá Cẩm Thịnh

22

Cao- May

 

 

Dương Huy

Trạm Xá Dương Huy

23

Tô- Hằng

 

 

Xã Cẩm Sơn

Trạm Xá Cẩm Sơn

24

Dương- Liên

 

 

Xã Cẩm thành

Trạm Xá Cẩm Thành

25

Ng Thị Đức Hạnh

 

Hồng Hà

Hồng Hà

Trạm Xá Hồng Hải

26

Phạm Thị Huyền

1960

Móng Cái

Hồng HÀ

TT Y tế Hạ Long

27

Ng Thị Hương

1953

Hải Dương

Hà Khánh

TT Y tế Hạ Long

28

Bùi THị Lợi

1960

Hải Dương

Cao Thắng

TT Y tế Hạ Long

 

29

Lê Thị Luyện

1952

Yên Hưng

Cao Thắng

TT Y tế Hạ Long

 

30

Đào Thị Uyên

1968

Đông Triều

Bạch Đằng

TT Y tế Hạ Long

 

31

Ng THị Sim

1962

HẢi Dương

Cao Thắng

TT Y tế Hạ Long

 

 

TP HẠ LONG

 

STT

 

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

 

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Lại Thị Hồng

1966

HÀ tu

Tổ 36 HÀ Tu

Trạm y tế phường  Hà TU

2

Bùi Thị Nhung

1958

Hải Ninh

Tổ 45 yết kiêu

Khoa Sản Bv Bãi Cháy

3

LÊ Thị Cúc

1957

Giếng Đáy

Tổ 3 khu 3b giếng đấy

Khoa Sản Bv Bãi Cháy

4

Lê Thị HUyền

1966

Hưng Thắng

Phường HÀ Khẩu

Khoa Sản Bv Bãi Cháy

5

Ng Thị Nhẫn

1954

Bãi Cháy

Bãi Cháy

Khoa Sản Bv Bãi Cháy

6

Bùi Thị Diễn

1964

Yên Hưng

Bãi Cháy

Khoa Sản Bv Bãi Cháy

7

Ng Thị Hương

1973

Cẩm Phả

Bãi Cháy

Khoa Sản Bv Bãi Cháy

8

NG Thị Phan

1959

Hải Phòng

Hồng Hà

Trạm xá phường Hồng Hà

9

NG Thị Hạnh

1972

Giếng Đáy

Toor4 K5 Giếng Đáy

Trạm xá phường Giếng Đáy

10

VŨ THỊ Bình

1973

Tuần Châu

Cao Xanh

Trạm xá phường Hà Lãm

11

NG Thị Xuân

1968

HÀ Khánh

HÀ LÃM

Trạm xá phường Hà Lãm

12

Phạm Thị Hương

1964

Hồng Gai

Hạ Long

Trạm xá phường Hạ Long

13

Đặng Thị Tươi

1948

Hồng Gai

Cao Xanh

Trạm xá phường Cao Xanh

14

Đặng Thị Hoa

1973

Hồng Gai

HÀ Tu

Trạm xá phường HÀ Tu

15

Từ THị Nga

1959

Hồng Gai

Cao Xanh

Trạm xá phường Cao Xanh

16

Chu Thị HỒng

1963

Hồng Gai

Cao Xanh

Trạm xá phường Hà Khánh

17

Bàng Thị Xồn

1949

Cẩm Phả

Cao Xanh

Trạm xá phường Cao Xanh

18

NG Thị Loan

1964

Hồng Gai

Cao Thắng

Trạm xá phường Cao Thắng

19

Vũ Thị Liên

1960

Yên Hưng

3-7 Bãi Cháy

Trạm xá phường Bãi Cháy

20

Đặng Thị LÂm

1965

Chí Linh HẢi Hưng

Tổ 5 k4 hà khẩu

Trạm xá phường hà khẩu

21

Phạm Thị Hiền

1966

Yên Hưng

Hà Phong

Trạm xá phường Hà Phong

22

NG  Lệ Thị

1950

Yên Hưng

Yết Kiêu

Trạm xá phường Yết Kiêu

23

NG Thị Thu

1966

Hùng Thắng

Hùng Thắng

Trạm xá phường Hùng Thắng

24

NG Thị Phượng

1971

Hạ Long

Hà Trung

Trạm xá phường Hà Trung

 

 

Huyện Đông Triều

 

STT

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Dương Thị Hạnh

10.5.1966

Thủy an

Trạm y tế xã Nguyễn Huệ

Trạm y tế  Nguyễn Huệ Đt

2

Trần Thị HIền

6.4.1959

Thủy an

Xã Thủy an Đt

Trạm y tế Thủy an

3

Vũ Thị Loan

18.4.60

Bình Dương

Xã Bình Dương Đt

Trạm y tế Bình Dương

4

Đào Thị SY

10.3.57

Việt Dãn

Xã Việt Dãn Đt

Trạm y tế  Việt Dãn

5

NG Thị Hon

25.10.67

An Sính

Xã An Sính Đt

Trạm y tế An Sính

6

Trình thị Mơ

25.12.63

Tân Việt

Xã Tân Việt Đt

Trạm y tế Tân Việt

7

Diệp thị Tuyết

12.12.72

Trung Lương

Xã Trung Lương Đt

Trạm y tế Trung Lương

8

NG Thị Nhãn

24.1.52

Thị trấn ĐT

Xã Thị trấn ĐT

Trạm y tế Thị trấn ĐT

9

Dương Thị Bắc

15.1.57

Hồng Phong

Xã Hồng Phong Đt

Trạm y tế Hồng Phong

10

Trần Thị Dung

23.8.54

Hưng Đạo

Xã Hưng Đạo Đt

Trạm y tế Hưng Đạo

11

Đỗ Thị Lương

10.7.62

 

Bình Dương

Xã Bình Dương Đt

Trạm y tế Bình Dương

12

Ngô THỊ NGọ

15.11.60

Kim Sơn

Xã Kim Sơn Đt

Trạm y tế Kim Sơn

13

Vũ THỊ Thảo

20.7.55

Thị Mạo KHê

Xã Thị Mạo KHê

Trạm y tế Thị Mạo KHê

14

NG Thị Lý

4.5.58

Hoàng Quế

Xã Hoàng Quế Đt

Trạm y tế Hoàng Quế

15

NG Thị Sâm

17.6.69

Yên ĐỨc

Xã Yên ĐỨc Đt

Trạm y tế Yên ĐỨc

16

NG Thị Sắc

9.2.57

HT Tây

Xã HThái Tây

Trạm y tế HT Tây

17

NG Thị Ninh

6.8.69

HT ĐÔng

Xã HThái ĐÔng

Trạm y tế HT ĐÔng

 

 

QN Huyện BÌnh Liên

 

STT

 

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Lò – Vương

37

 

Huyện BLien

Đội KHHGĐ Huyện BL

2

Ninh – Phương

37

 

Bình Liên

Đội KHHGĐ Huyện BL

3

Lý – Dung

38

 

Bình Liên

Khoa Sản BV HUyện

4

Nông – Phùng

38

 

Hoành Mô

Trạm xá Hoành Mô

5

Vi – Minh

44

 

ĐỒng Tân

Trạm xá ĐỒng Tân

6

Vũ- Tần

23

 

Lục Hồn

Trạm xá Lục Hồn

7

Lương – Dung

23

 

Tĩnh Húc

Trạm xá Tĩnh Húc

8

Hoàng – Mộc

32

 

Vô ngại

Trạm xá Vô ngại

 

 

QUẢNH NINH TRUNG TÂM BVSKBMTE VÀ KHHGĐ TỈNH

 

STT

 

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Nguyễn Ánh Tuyết

25.5.1957

Hà Nội

Tổ 20 F Hồng Hà

TT BVSKBMTE VÀ KHHGĐ

2

Vũ Thị Thược

1961

Thái Bình

F Hồng Hà

TT BVSKBMTE VÀ KHHGĐ

3

Trần Hiền

1952

Yên HƯng

F Yết Kiêu

TT BVSKBMTE VÀ KHHGĐ

 

 

Khoa Sản BV Tỉnh Qn

 

STT

 

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Vũ Thị Quý

 

Đông Triều

Trần Hưng Đạo Hạ Long

Khoa Sản Bv Tỉnh

2

Phạm Thị Luân

42t

Hà nam ninh

Phường Hồng HẢi Hạ Long

Khoa Sản Bv Tỉnh

3

Đặng Bích UYên

28t

Hgai

Tập Thể Phường QN

Ngoại Sản Trường Y Tế QN

4

Phạm Thị Dung

38t

 

 

Khoa Sản Bv Tỉnh

5

Vũ Thị HOa

38t

 

 

Khoa Sản Bv Tỉnh

6

Ng Thị Oanh

42t

HGai

Tổ 2 Cao Xanh

Khoa Sản Bv Tỉnh

7

Phan Thị Tuyết

38t

Cẩm Phả

Tô 8 Khu 8 Cao Thắng

Khoa Sản Bv Tỉnh

8

Ng Thị Huệ

 

 

 

Khoa Sản Bv Tỉnh

9

Lê Thị Huệ

24

Hòn Gai

Phường Bạch Đằng

Khoa Sản Bv Tỉnh

10

Vũ Thị Dung

43

Uông Bí

Khu 9 Cao Thắng

Khoa Sản Bv Tỉnh

11

Ng Hà Thanh

29

Hoàng Liên Sơn

Phường Bạch Đằng

Khoa Sản Bv Tỉnh

12

Vũ Thị Loan

32

Nam

Phường Trần Hưng Đạo

Khoa Sản Bv Tỉnh

13

Ng thị Vượng

 

 

 

Khoa Sản Bv Tỉnh

14

Ng Thị Hiền

45

Hải hưng

Tổ 2 Cao Xanh

Khoa Sản Bv Tỉnh

15

Phan Cẩm VÂn

23

Thanh Hóa

Tổ 44 Yết Kiêu

Khoa Sản Bv Tỉnh

16

Giang Thị HẢi

26

Cẩm Phả

Bạch Đằng

Khoa Sản Bv Tỉnh

17

Phan Thị Lý

35

Hon GAi

Phường Trần Hưng Đạo

Khoa Sản Bv Tỉnh

18

Ng Thị Dư

 

Uông Bí

 

Khoa Sản Bv Tỉnh

19

Ng Thị Tuyết

 

Hòn Gai

 

Khoa Sản Bv Tỉnh

20

Ngô Thị Xoe

 

Hòn GAi

 

Khoa Sản Bv Tỉnh

 

Bệnh Viện Mỏ Than Vàng Danh

 

Stt

 

Họ Và Tên

 

Ngày Sinh

Nơi Sinh

 

Địa Chỉ

 

Nơi Làm Việc

 

1

Ng Thị HẢi

1960

Thái Bình

Bệnh Viện Mỏ Than Vàng Danh

 

Bệnh Viện Mỏ Than Vàng Danh

 

2

Vái Thị Nguyệt

1950

Nam ĐỊnh

Bệnh Viện Mỏ Than Vàng Danh

 

Bệnh Viện Mỏ Than Vàng Danh

 

3

Ng Thị Hồng Phương

1962

Uông Bí Quảng Ninh

Bệnh Viện Mỏ Than Vàng Danh

 

Bệnh Viện Mỏ Than Vàng Danh

 

 

Hải Ninh

 

STT

 

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

 

Địa chỉ

 

Nơi làm việc

 

1

Trần Thị HỒng

1959

Trà Cổ

Thị Trấn Móng Cái

NHS chính khoa sản tt y Tế  Hải NInh

2

Đỗ Thị Thắm

5.1954

Hải Xuân

Hải XUân HẢi Ninh

NHS chính khoa sản tt y Tế  Hải NInh

3

Bùi T Hoàn

1961

Trà Cổ

Thị Trấn Móng Cái

KTV khoa sản tt y Tế  Hải NInh

4

Hoàng T Định

1947

Hải Tiên

Trạm y tế Hải Tiên

Y sỹ làm sản Xã hải tiên

5

Phạm T Chu

1952

Hải Đông

Xã Hải Đông

Nhs 9 tháng xã Hải ĐÔng

6

Vi T Nho

1970

Vạn Ninh

Xã Vạn Ninh

y sỹ sản nhi xã Vạn Ninh

7

Vũ T Hiền

1965

Bình Ngọc

Xã Bình Ngọc

Y tá sơ cấp xã Bình Ngọc làm sản

8

Lương T Thắm

1958

Tiền An Quảng yên

Xã hải Hòa

Y sỹ xã Hải Hòa làm sản

9

Ng T NGuyên

1970

Yên Hưng QN

Xã Hải Yên

KTV xã Hải YÊn làm sản

10

Phạm T LAn

1959

Vĩnh Thực HẢi Ninh

Xã Vĩnh Thực HẢi Ninh

Y tá sơ cấp Vĩnh Thực làm sản

11

Lê t LAn

1965

Móng Cái

Thị Trấn Móng Cái

Tổ SĐKH TT Y Tế Hải Ninh(y sỹ

12

Phạm T Nhượng

1945

Trà Cổ Hải NInh

Xã Trà Cổ Hải NInh

Ys làm sản xã trà cổ

13

Đinh T Lữ

1960

Mông Dương Cẩm phả

Bình Ngọc Móng Cái

Ys làm sản xã trà cổ

14

Phạm T Hải

1965

Xã HẢi Xuân

Hải Xuân Hải Ninh

Ys làm sản xã HẢi Xuân

 

DANH SÁCH NỮ HỘ SINH HUYỆN HẢI HÀ

 

                                                                                                                                    I.      BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI HÀ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

LÊ THỊ ĐA

033.3879730

2

NGUYỄN THỊ HÒA

033.3761758

 

                                                                                                                                        II.      TRUNG TÂM Y TẾ HẢI HÀ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOAI

1

TRẦN THỊ HUYỀN

0984520867

2

VI THỊ VÂN

0979847258

 

                                                                                                                   III.      CÁC TRẠM Y TẾ XÃ HUYỆN HẢI HÀ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

NGUYỄN THỊ THỊNH

TRẠM Y TẾ XÃ Q.THÀNH

033.3763133

2

NGUYÊN THỊ OANH

TRẠM Y TẾ XÃ Q.ĐỨC

033.3765426

3

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẠM Y TẾ XÃ Q.LONG

033.3764540

4

HOÀNG THỊ KIM NGÂN

TRẠM Y TẾ XÃ Q.ĐIỀN

033.3763136

5

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRẠM Y TẾ XÃPHÚ HẢI

033.3763130

6

NGUYỄN THỊ THỦY

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN Q.HÀ

033.3760296

7

PHẠM THỊ ĐỖ

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG MINH

033.3763132

8

NGUYỄN THỊ HÀ

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG THỊNH

033.3763134

9

VŨ THỊ HOA

TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG SƠN

033.3764579

 

DANH SÁCH NỮ HỘ SINH HUYỆN BÌNH LIÊU

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

NƠI CÔNG TÁC

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

LÝ THỊ DUNG

Nhân viên

Đội KHHGĐ

0123.8460.681

2

LÔ THỊ VƯƠNG

Y tá trưởng

Khoa ngoại sản

033.3878336

3

MẠ THỊ LIỀU

Nhân viên

Khoa ngoại sản

0962495677

4

ĐẶNG THU GIANG

Nhân viên

Đội KHHGĐ

849.759.343.19

5

LA THỊ HỒNG

Nhân viên

Trạm y tế thị trấn

033.3878868

6

LÀI THỊ PHẶT

Nhân viên

Trạm y tế Tình húc

033.3878673

7

LA THỊ QUÝ

Nhân viên

Trạm y tế Lục hồn

033.3878547

8

HOÀNG THỊ TÝ

Nhân viên

Trạm y tế Vô ngại

033.0878751

9

HOÀNG THỊ HUYỀN

Nhân viên

Trạm y tế Húc động

033.387094

10

PHÒNG THỊ NỒNG

Nhân viên

Trạm y tế Đồng tâm

033.3878792

11

TÔ THỊ MAI

Nhân viên

Trạm y tế Hoành mô

033.3757717

12

HOÀNG THỊ LIÊN

Nhân viên

Trạm y tế Đồng văn

033.3757100

 

DANH SÁCH NỮ HỘ SINH

 

BỆNH VIỆN VIỆT NAM- THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

BẰNG CẤP

ĐIỆN THOẠI

1

PHẠM THỊ ANH

CAO ĐẲNG

0949930971

2

Ng. THU HƯƠNG

CAO ĐẲNG

0972822965

3

NG. THỊ BÌNH

CAO ĐẲNG

0975665548

4

NINH THỊ TUYẾN

CAO ĐẲNG

0989121337

5

NG. THỊ HUYÊN

TRUNG CẤP

0934204379

6

HOÀNG THỊ NINH

TRUNG CẤP

0936182600

7

NG. THỊ LƯƠNG

TRUNG CẤP

660876

8

NG. THỊ NGA

TRUNG CẤP

0983057673

9

DƯƠNG MAI NGỌC

TRUNG CẤP

0986204062

10

NG. THỊ LÊ NGÂN

TRUNG CẤP

0912092351

11

VŨ T. THANH THẢO

TRUNG CẤP

0904487100

12

LÊ THỊ THƯ

TRUNG CẤP

01697303175

13

LUU THỊ HƯƠNG

CAO ĐẲNG

0912106711

14

LÊ THỊ THẢO

TRUNG CẤP

0912749682

15

NG. THỊ HẰNG

TRUNG CẤP

0978210054

16

NG. THỊ TRANG

TRUNG CẤP

 

17

PHÙNG THỊ LUYỆN

CAO ĐẲNG

0912935964

18

NG. T THÚY HƯƠNG

TRUNG CẤP

0915379139

19

ĐỖ THỊ REO

CAO ĐẲNG

 

20

NGÔ THỊ DUNG

TRUNG CẤP

 

21

BÙI THỊ NHÀI

TRUNG CẤP

 

22

VŨ THỊ HUYỀN

TRUNG CẤP

 

23

NG. THỊ DUNG

TRUNG CẤP

 

24

NG. THỊ THỦY

CAO ĐẲNG

 

25

NG. THỊ LÝ

 

 

26

LẠI THỊ THOA

 

 

27

HOÀNG THỊ LIỄU

 

 

28

LÂM THỊ CHANH

 

 

29

TRẦN THỊ HIẾN

CAO ĐẲNG

 

 

Tỉnh : Uông bÍ

 

STT

Họ Và Tên

 

Ngày sinh

Nơi sinh

Địa chỉ

Nơi làm việc

1

Phạm Kim Anh

1958

Hải hưng

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản

2

Nguyễn Thị Dung

1955

Thái bình

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

3

Đỗ Thị Reo

1956

Thái bình

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

4

Phùng Thị Đào

1950

Hải hưng

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

5

Nguyễn Thị Huyền

1958

Quảng ninh

Quang trung – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

6

Bùi Thị Nhài

1960

Hải hưng

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

7

Nguyễn Thị Lương

1956

Thái bình

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

8

Nguyễn Thị Huyên

1960

Quảng ninh

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

9

Vũ Thị Hòa

1960

Thái bình

Trương vương – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

10

Nguyễn Thị Lập

1954

Quảng ninh

Phương đông – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

11

Lưu Thị Hương

1959

Nghệ an

Thanh sơn – uông bí

Khoa sản – bv việt nam - TĐUB

12

Nguyễn Thị Hiên

 

Quảng ninh

Thanh sơn

Nhân viên hợp đồng

13

Nguyễn Thu Hương

 

Quảng ninh

Thanh sơn

Nhân viên hợp đồng

 

Thị Xã Uông Bí

 

Số TT

Họ Và Tên

Ngày Sinh

Nơi Sinh

Địa Chỉ

Nơi Làm Việc

1

Phạm –Thắm

31

Tuyên Quang

Phương Đông – Uông Bí

Trung Tâm YT Uông Bí

2

Hoàng Thúy Nguyệt

28

Uông Bí

Thị Xã Uông Bí

Nt

3

Vũ Hoang Yến

23

Nt

Nt

Nt

4

Nguyên – Yến

24

Nt

Nt

Nt

5

Nguyên – Nhung

 

Nt

Nt

Trạm Xá Thanh Sơn

6

Nguyên – Lam

23

Nt

Nt

Trạm Xá Trưng Vương

7

Đoàn –Tính

41

Nt

Nt

Trạm Xá Quang Trung

8

Đinh – Hiệp

41

Nt

Nt

Trạm Xá Nam Khê

9

Hoàng- Na

37

Nt

Nt

Trạm Xá Bắc Sơn

10

Phạm – Nguyên

35

Nt

Nt

Trạm Xá Vàng Danh

11

Doãn –Tú

20

Nt

Nt

Trạm Xá Thương Yên Công

12

Nguyễn – Dần

34

Nt

Nt

Trạm Xá Phương Đông

13

Vũ - Xuân

31

Nt

Nt

Trạm Xá Phương Nam

 

 

  Tải tập tin |  In ấn |   Gửi đi

Các bài viết khác
HỘI NỮ HỘ SINH HÀ NỘI
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÁKLÁK
VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  15/04/2024- 7 biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng ở phụ nữ
  15/04/2024- Hội chứng song thai không tim, dị tật hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm
  12/04/2024- Những dấu hiệu sớm nhất cảnh báo mẹ bị thai ngoài tử cung
  10/04/2024- Hoạt động của thai nhi trong bụng – bật mí những tín hiệu dành cho mẹ
  08/04/2024- Áp xe vú: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh
  04/04/2024- 10 câu hỏi thường gặp liên quan đến nhiễm độc thai nghén
  01/04/2024- 8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh
  25/03/2024- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 bà mẹ
  25/03/2024- Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
  15/02/2024- Phụ nữ mang thai mắc trĩ ảnh hưởng gì tới việc sinh con?
Xem tất cả
Liên kết email