Tiếng Việt
  English
   
Giới thiệu

Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Chính sách nhân sự
Các chi hội thành viên
Điều lệ hội
Videos
Hình ảnh hoạt động Hội
Thủ tục thành lập Hội
Hội Viên
Tin tức - sự kiện

Tin hoạt động Hội
Thông tin chuyên ngành
Kiến thức về SKSS cho phụ nữ
Kiến thức cho phụ nữ mang thai
Kiến thức cho phụ nữ sau khi sinh
Kiến thức SKSS vị thành niên - TN
Các chi hội thành viên
HỘI NỮ HỘ SINH ĐÀ NẴNG


 

 

DANH SÁCH CHI HỘI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Trình độ CM

1

Nguyễn TThanh Hồng

 

CN.NHS

2

Hứa Thị Lệ Chí

 

NHS.TH

3

Phan Thị Bích Ngoc

 

NHS.TH

4

Pham Thị Minh Hương

 

NHS.TH

5

Trần thị Khánh An

 

NHS.TH

6

Thái thị Bích Anh

 

NHS.TH

7

Thái Thị la Hòa

 

NHS.TH

8

Vũ Thị Bích Phượng

 

NHS.TH

9

Nguyễn T Mỹ Phương

 

NHS.TH

10

Nguyễn ThịThu ThuỷA

 

NHS.TH

11

Nguyễn Thị Thu ThuỷB

 

NHS.TH

12

Đoàn Thị Thảo Ly

 

NHS.TH

13

Đỗ Nguyễn Minh Trang

 

NHS.TH

14

Nguyễn Thị Kim Yến

 

NHS.TH

15

Hồ Thị Bích Hoa

 

NHS.TH

16

Lê Thị Kim Anh

 

NHS.TH

17

Lâm Thị Lan

 

NHS.TH

18

Nguyễn Thị Thu Hà

 

NHS.TH

19

Lê Thị Tuyền Linh

 

NHS.TH

20

Nguyễn Thị Lệ

 

NHS.TH

21

Thái Thị Phương

 

NHS.TH

22

Trần Thị Lũy

 

NHS.TH

23

Mai Thị Thanh Hương

 

NHS.TH

24

Huỳnh Thị Như Minh

 

NHS.TH

25

Trần thị Loan

 

NHS.TH

26

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

NHS.TH

27

Trần Thị Phương Uyên

 

NHS.TH

28

Đinh Thị Thu

 

NHS.TH

29

Trần Thị Lạc

 

NHS.TH

30

Võ Thị Kim Ngân

 

NHS.TH

31

Nguyễn T Duy Phương

 

NHS.TH

32

Nguyễn Thị Trúc Giang

 

NHS.TH

33

Trần Thị Kim Quy

 

NHS.TH

34

Nguyễn Thị Hiếu

 

NHS.TH

35

Lê Thị Thanh Xuân

 

NHS.TH

36

Nguyễn T thanh Tuyền

 

NHS.TH

37

Đỗ Thị Hồng Thu

 

NHS.TH

38

Nguyễn Thị Hoa

 

NHS.TH

39

Trần Thị My Sa

 

NHS.TH

40

Nguyễn Thị Thu Trâm

 

NHS.TH

41

Nguyễn Thị Hoài Anh

 

NHS.TH

42

Nguyễn Thị Hồng Thi

 

NHS.TH

43

Phan Thị Út

 

NHS.TH

44

Nguyễn Thị Tư

 

NHS.TH

45

Dương Thị Hiền

 

NHS.TH

46

Nguyễn T  Khánh Hoài

 

NHS.TH

47

Dương Thị Kim Thoa

 

NHS.TH

48

Dương Thị Hồng Thắm

 

NHS.TH

49

Nguyễn Thị Thương

 

NHS.TH

50

Trần Thị Bích

 

NHS.TH

51

Phan Thị Tuyền

 

NHS.TH

52

Nguyễn T Lang Phương

 

NHS.TH

53

Đào Thị Kiều Hương

 

NHS.TH

54

Lê Thị Dạ Thảo

 

NHS.TH

55

Ng ThịThươngThương

 

NHS.TH

56

Phạm Thị Hường

 

NHS.TH

57

Nguyễn T Tuyết Nhung

 

NHS.TH

58

Nguyễn thị Thanh Tâm

 

NHS.TH

59

Nguyễn Thị Thuần

 

NHS.TH

60

Nguyễn Thị Thu Nga

 

NHS.TH

61

Huỳnh Thị Dung

 

NHS.TH

62

Vũ Thị Nhật Thủy

 

NHS.TH

63

Hoàng Thị Huệ

 

NHS.TH

64

Thái Thị Hoài

 

NHS.TH

65

Nguyễn Thị Chín

 

NHS.TH

66

Nguyễn Thị Minh Tuấn

 

NHS.TH

67

Nguyễn Thị lan Phương

 

NHS.TH

68

Đầu Thị Thúy

 

NHS.TH

69

Nguyễn Thị lê Uyên

 

NHS.TH

70

Võ Thị Ánh Hồng

 

NHS.TH

71

Nguyễn Thị Nhơn

 

NHS.TH

72

Nguyễn phan Tố Uyên

 

NHS.TH

73

Dương Thị Mỹ Phượng

 

NHS.TH

74

Lý Mỹ Yến

 

NHS.TH

75

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

CN.NHS

76

Đỗ Thị Hồng Phương

 

CN.NHS

77

Trần Hoàng Sương

 

CN.NHS

78

Phạm Thị Thanh Huyền

 

CN.NHS

79

Nguyễn T Hoàng Oanh

 

CN.NHS

80

Phạm Bùi Thị Tùng

 

CN.NHS

81

Mai thị Minh Vương

 

NHS.TH

82

Lê thị Thu Hằng

 

NHS.TH

83

Phạm Thị Thanh

 

NHS.TH

84

Lê Thị Phượng

 

NHS.TH

85

Phan Thị Sơn Hải

 

NHS.TH

86

Đỗ Thị Thuỳ Ngân

 

NHS.TH

87

Phan Thị Diệu Huyền

 

NHS.TH

 

 

DANH SÁCH CHI HỘI HẢI CHÂU

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Trình độ CM

1

Kim Thị Thuận

1966

 

2

Trương thị Yến

1962

 

3

Hoàng Công thị Diệm My

1964

 

4

Nguyễn thị Kim Hoa

1953

 

5

Đoàn thị Miền

1957

 

6

Đinh thị Hoanh

1954

 

7

Hoàng thị Thi

1955

 

8

Trần thị ngọc Diệp

1959

 

9

Ngô thị Cẩm Dân

1980

 

10

Hồ thị Lan

1962

 

11

Đặng thị Diệp

1981

 

12

Hồ thị Bích Điệp

1967

 

13

Ngô thị Bích Thu

1972

 

14

Trần thị Phượng

1978

 

15

Lê thị Minh Hương

1980

 

16

Trần thị Tư

1954

 

17

Đỗ thị Yến Minh

1973

 

18

Ngô thị Thanh Hồng

1954

 

19

Nguyễn thị Ánh Tuyết

1973

 

20

Chung thị Kim Loan

1977

 

21

Phạm thị Tuyết Kiều

1979

 

22

Nguyễn thu Hà

1968

 

23

Đặng Nguyễn Thục Nhi

1973

 

24

Trần thị Thanh Vân

1985

 

25

Trần thị Kim Thu

1973

 

26

Đặng thị Hồng

1973

 

27

Lê thị Thương

1963

 

28

Trần thị Thọ

1969

 

29

Phan thị Minh Khánh

1972

 

30

Huỳnh thị Sen

1958

 

31

Nguyễn thị Tùng

1963

 

32

Phạm thị Bích Huệ

1972

 

33

Nguyễn thị Hoa

1959

 

34

Trương thị Tiền

1983

 

35

Phạm thị Kiên

1981

 

 

 

DANH SÁCH CHI HỘI THANH KHÊ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Trình độ CM

1

Nguyễn thị Lệ Phi

1962

 

2

Đặng thị Xoa

1962

 

3

Trần thị Lài

1961

 

4

Nguyễn thị Thủy

 

 

5

Nguyễn thị Thanh Võ

1966

 

6

Trương thị Thuận

1974

 

7

Nguyễn thị Mai

 

 

8

Nguyễn thị Kim Liên

 

 

9

Phan thị Mười

 

 

10

Nguyễn thị Xuân Thu

 

 

11

Nguyễn thị Tuyết Mai

 

 

12

Nguyễn thị Châu Long

 

 

13

Phạm thị Lai

 

 

14

Phan thị Kim Cúc

 

 

15

Trần thị Tố Nga

 

 

16

Phạm thị Ngọc Tuyết

 

 

17

Lê thị Hiển

 

 

18

Ngô thị Hằng

 

 

19

Lâm thu Hường

 

 

20

Đinh thị Hoài

 

 

21

Nguyễn thị Trang

 

 

22

Kiều thị thúy

 

 

23

Lê thị Nguyệt

 

 

24

Trần thị Tính

 

 

25

Ngô thị Xuân Thu

 

 

26

Nguyễn thị thu Loan

 

 

27

Nguyễn thị Yến

 

 

28

Dương thị kim Anh

1963

 

29

Nguyễn thị Aí Sinh

 

 

30

Nguyễn thị Nga

 

 

31

Trần thị Yến

 

 

32

Lê thị Mỹ Hạnh

 

 

33

Lê thị Thúy Hà

 

 

 

DANH SÁCH CHI HỘI HÒA VANG- CẨM LỆ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Trình độ CM

1

Võ thị Hạnh

1963

 

2

Trần thị Nga

1957

 

3

Thân thị Kim Xuyến

1964

 

4

Lê thị Lan

1963

 

5

Thi thị Tuyết Tâm

1964

 

6

Nguyễn thị Ngọc Hạnh

1972

 

7

Nguyễn thị Lan Anh

1971

 

8

Nguyễn thị tú

1968

 

9

Nguyễn thị Lựu

1964

 

10

Trần Uyên Phương

1983

 

11

Ông thị Hải

1968

 

12

Ngô thị ngọc Anh

1953

 

13

Nguyễn thị Hoàng Mỹ

1971

 

14

Nguyễn thị Huệ

1962

 

15

Trần thị Diệu

1963

 

16

Nguyễn thị Phương

1969

 

17

Nguyễn thị Vân

1968

 

18

Trần thị Thu Hiền

1970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CHI HỘI NGŨ HÀNH SƠN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Trình độ CM

1

Đinh thị Hiên

 

 

2

Nguyễn thị Tiến

 

 

3

Huỳnh thị Ngọc vân

 

 

4

Lê thị Thanh Bình

 

 

5

Nguyễn thị thu Hồng

 

 

6

Nguyễn thị Hà

 

 

7

Hứa thị Thuật Khánh

 

 

8

Nguyễn thị Nguyệt

 

 

9

Phan thị Kim Liên

 

 

10

Nguyễn thị Hà

 

 

11

Lê thị Thanh Xuân

 

 

12

Phùng thị Huyền

 

 

13

Nguyễn thị Nhĩ

 

 

14

Huỳnh thị Hiền

 

 

15

Lê thị Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CHI HỘI SƠN TRÀ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Trình độ CM

1

Huỳnh thị Hồng

 

 

2

Trần thị Bích Hợp

 

 

3

Phạm thị Kim Dung

 

 

4

Tạ Xuân Thận

 

 

5

Nguyễn thị Nhất

 

 

6

Đặng thị thanh Thủy

 

 

7

Nguyễn thị Thu

 

 

8

Lương Trần Hoài Thanh

 

 

9

Huỳnh thị Ngân

 

 

10

Lê thị Mỹ Dung

 

 

11

Trần thị Hà

 

 

12

Nguyễn thị Thúy

 

 

13

Tạ thị Trà Kim Vi

 

 

14

Nguyễn thị Thu Vân

 

 

15

Trần thị Bích Hạnh

 

 

16

Phạm thị Xuân

 

 

17

Nguyễn thị Thúy Hiền

 

 

18

Nguyễn thị Đông

 

 

19

La thị Thông

 

 

20

Đoàn thị Kim Thanh

 

 

21

Nguyễn thị Diêu.

 

 

22

Võ thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CHI HỘI NGOÀI BỆNH VIỆN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Trình độ CM

1

Trần thị Kim Dung

 

 

2

Trần thị Hoa

 

 

3

Dương Kim Hoa

 

 

4

Võ thị Chi Nga

 

 

5

Tôn nữ thị Liễu

 

 

6

Lê thị Thanh

 

 

7

Trương thị Hải

 

 

8

Phạm thị Huệ

 

 

9

Ngô thị Mỵ

 

 

10

Nguyễn thị An

 

 

11

Trần thị ngọc Diệp

 

 

12

Lê thị Trang

 

 

13

Nguyễn thị Bá

 

 

14

Trần thị Ánh Tuyết

 

 

15

Nguyễn thị Ngọc Liên

 

 

16

Hồ thị Lượng

 

 

17

Phạm thị Lộc

 

 

18

Phạm thị Lơn

 

 

19

Trần thị Phương Mai

 

 

20

Phạm thị Minh Ánh

 

 

21

Võ thị Sen

 

 

22

Trần thị Kim Liên

 

 

23

Nguyễn thị Lan

 

 

24

Lê thị Ngọc Tăng

 

 

25

Trần thị Phương

 

 

26

Võ thị Sơn

 

 

27

Đặng thị Quýt

 

 

28

Hồ thị Kim Dung

 

 

29

Trần thị Nhuận

 

 

30

Lê thị Hạnh

 

 

31

Nguyễn thị Kim Tuyến

 

 

32

Bùi thị Thành

 

 

33

Nguyễn thị Cúc

 

 

34

Đặng thị Hồng

 

 

35

Nguyễn thị Ba

 

 

36

Văn thị Ái Lân

 

 

37

Lê thị Xuyến

 

 

38

Nguyễn thị An

 

 

39

Cao thị Tịnh

 

 

 

 

 

  Tải tập tin |  In ấn |   Gửi đi

VAM Webmail Login
Email: @vam.org.vn
Password:
 
Sự kiện

  15/04/2024- 7 biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng ở phụ nữ
  15/04/2024- Hội chứng song thai không tim, dị tật hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm
  12/04/2024- Những dấu hiệu sớm nhất cảnh báo mẹ bị thai ngoài tử cung
  10/04/2024- Hoạt động của thai nhi trong bụng – bật mí những tín hiệu dành cho mẹ
  08/04/2024- Áp xe vú: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh
  04/04/2024- 10 câu hỏi thường gặp liên quan đến nhiễm độc thai nghén
  01/04/2024- 8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh
  25/03/2024- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 bà mẹ
  25/03/2024- Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị
  15/02/2024- Phụ nữ mang thai mắc trĩ ảnh hưởng gì tới việc sinh con?
Xem tất cả
Liên kết email