Thông báo về việc tổ chức Đại Hội Hội Nữ Hộ Sinh Việt Nam Nhiệm Kỳ 2021 - 2026

- 10/01/2022 09:13:21

Thông báo thời gian tổ chức Đại Hội Hội Nữ Hộ Sinh Việt Nam Nhiệm Kỳ 2021 - 2026


Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp Hành của Hội Nữ Hộ Sinh Việt Nam họp ngày 02/11/2021 về việc tổ chức Đại hội Hội Nữ hộ sinh Việt Nam lần thứ VI ( nhiệm kỳ 2021 – 2026 ).

    Được sự cho phép của Bộ Nội Vụ . Hội Nữ hộ sinh Việt Nam dự kiến tổ chức Đại Hội Hội Nữ hộ sinh Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021 – 2026 ) cụ thể:


    1. Thời gian : Ngày 22/01/2022
    
    2. Địa điểm : Trụ sở của Hội Nữ hộ sinh Việt Nam
             (Lô C1 – Khu quy hoạch Thủy Thanh- Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế)
    
     3. Thành phần tham dự:

     - Mỗi Hội thành viên mời từ 3 đến 5 đại biểu tham dự

     - Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021

     - Đại biểu khách mời gồm: đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Tổng Hội Y học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y Tế tỉnh Thừa Thiên Huế.
    
    4. Hình thức Đại Hội : Trực tuyến và Trực tiếp

    5. Công tác hậu cần :

     Để việc phục vụ cho các Đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp được chu đáo, Hội Nữ hộ sinh Việt Nam  đề nghị các Tỉnh, Thành hội đăng ký danh sách  tham dự Đại hội theo mẫu  và gửi về Hội Nữ hộ sinh Việt Nam trước ngày 10/01/2022 qua email: tthienloc0110@gmail.com  hoặc qua đường công văn  theo địa chỉ Trụ sở của Hội ( Lô C1 – Khu quy hoạch Thủy Thanh- Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế ).

    Ban tổ chức sẽ bố trí chổ ăn nghỉ cho Đại biểu trong thời gian  tổ chức Đại hội nếu có đăng ký.