HỘI NỮ HỘ SINH TỈNH QUÃNG NGÃI TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

- 18/04/2018 09:37:38

Thực hiện phưong huớng nhiệm vụ năm 2018 trong công tác chỉ đạo Hội tuyến cơ sở. Hội Nữ hộ sinh tỉnh Quãng Ngãi đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề.

Đựoc sự chỉ đạo của Sở Y Tế tỉnh Quãng Ngãi cùng với sự hỗ trợ về kinh phí của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quãng Ngãi.  Ngày 18/4/2018, Hội nữ hộ sinh tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về "Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân"  cho 120 hội viên, thời gian 1 ngày tại hội trường Khách sạn HÙNG VƯƠNG, thành phố QUẢNG NGÃI.

 

Đây là lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm kỹ năng tư vấn cho NHS khi hướng dẩn giải thích tốt cho khách hàng , cho từng đối tượng có nhu cầu thực hiện dịch vụ .