Đào tạo lại cho Nữ Hộ sinh (NHS) tuyến phường/xã về chủ đề “Người đỡ đẻ có kỷ năng và chăm sóc sơ sinh thiết yếu”

- 24/08/2016 16:50:27

Trong khuôn khổ chương trình dự án “Thiết lập mô hình chăm sóc sức khỏe Phụ nữ và nâng cao năng lực cho Hộ sinh tuyến cơ sở” do chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổ chức hợp tác Quốc tế về Kế hoạch hóa gia đình Nhật Bản (JOICFP) mà đối tác là Hội NHS Việt Nam. Dự án được triển khai tại ba Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Vừa qua từ ngày 08/8/2016 đến ngày 19/8/2016, Hội NHS Việt Nam cùng với JOICFP và Sở y tế Tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công khóa đào tạo lại cho các NHS tuyến Phường/xã với chủ đề “Người đỡ đẻ có kỷ năng và chăm sóc sơ sinh thiết yếu” .

 Căn cứ “ Hướng dẫn cơ bản về đào tạo và công nhận Người đỡ đẻ có kỹ năng khu vực ASEAN, Bộ y tế đã có ban hành tiêu chuẩn “Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ” kèm theo quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03/10/2014.

Căn cứ khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới về “Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ”  (EENC) kèm theo quyết định 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014.

Được sự nhất trí của  Lãnh đạo Sở y tế Tỉnh Quảng Trị, Hội NHSVN cùng với tổ chức JOICFP phối hợp với Sở y tế tổ chức khóa đào tạo lại cho các NHS tuyến xã về chủ đề “ Người đỡ đẻ có kỹ năng và chăm sóc sơ sinh thiết yếu”, Khóa đào tạo trong hai tuần từ 08/8/2016 đến  19/8/2016.

Đến tham dự khai mạc có Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Phó Giám đốc sở y tế Tỉnh Quảng Trị, Bà Naomy Amaike Giám đốc dự án, Bà Phan Thị Hạnh Chủ tịch Hội NHS Việt Nam.

Khóa học do các Giảng viên tuyến Tỉnh được đào tạo về phương pháp sư phạm y học cơ bản và nâng cao, trên cơ sở tài liệu về “Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh sớm thiết yếu” và “Hướng dẫn quốc gia về Sức khỏe sinh sản của Bộ y tế năm 2009”.Khóa đào tạo đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Sản khụ khoa, KHHGĐ và công tác tư vấn. Đồng thời cập nhật kiến thức mới về EENC để các chị NHS tại các Trạm y tế nhất là vùng sâu vùng xa nơi mà người dân chọn để được cung cấp các dịch vụ về Sức khỏe sinh sản nhất là dịch vụ đẻ thường tại trạm y tế. Đây cũng là cơ hội giúp cho các chị NHS hạn chế thấp nhất tai biến sản khoa cho mẹ và con trong quá trình chuyển dạ, đồng thời thực hiện tốt Quyết định số 4673/QĐ-BYT, ngày 10/11/2014 của Bộ y tế về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay trong và sau đẻ (EENC); cũng như bảo đảm an toàn cho sản phụ và chất lượng sống tốt nhất cho trẻ sơ sinh trong quá trình triển khai hoạt động chăm sóc 1000 ngày đầu đời của bé.