HỘI NỮ HỘ SINH AN GIANG II

- 09/12/2010 10:47:07


 DANH SÁCH HỘI NỮ HỘ SINH AN GIANG II

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

HUYỆN AN PHÚ

1

Nguyễn Thị Sáu

1964

YSS

 

TYT Vĩnh Hậu

2

Ngô Thị Hà

1966

YSS

 

TYT Vĩnh Trường

3

Trần Thị Nhanh

1964

YSS

 

TYT Vĩnh Trường

4

Huỳnh Thị Ngọc Thu

1966

YSS

 

TYT Vĩnh Lộc

5

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

YSS

 

TYT Phú Hữu

6

Lê Thị Thu

1967

YSS

 

TYT Khánh An

7

Trình Mỹ Tiên

1980

HSTH

 

TYT Khánh Bình

8

Nguyễn Kim Loan

1979

YSS

 

TYT Khánh Bình

9

Huỳnh Thị Khéo

1965

YSS

 

TYT Nhơn Hội

10

Đỗ Thị Thu Nga

1965

YSS

 

TYT Nhơn Hội

11

Phan Thị Kim Huyền

1976

HSTH

 

TYT Phú Hội

12

Lê Thị Viên

1965

YSS

 

TYT Đa Phước

13

Phạm Thị Hoàng Anh

 

YSS

 

TYT.TT An phú

14

Huỳnh Thị Lệ Quyên

1963

YSS

 

PK Đồng Ky

15

Phan Thị Thanh Luyến

1975

YSS

 

TYT Phước Hưng

16

Nguyễn Thị Mai Hoa

1963

YSS

 

TTYT An Phú

17

Trần Thị Ngọc Giàu

1981

YSS

 

TTYT An Phú

18

Lâm Thị Mai Phương

1961

YSS

 

TTYT An Phú

19

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

YSS

 

TTYT An Phú

20

Nguyễn Thị Như Ý

1958

YSS

 

TTYT An Phú

21

Tăng Thị Bích Vân

 

YSS

 

TYT Vịnh Hội Đông

TX. CHÂU ĐỐC

1

Bành Kim Hoàng

 

HSTH

 

TTYT - TXCĐ

2

Nguyễn Thị Tuyết Nhu

 

YSS

 

"

3

Dương Châu Trinh

 

YSS

 

"

4

Đoàn Thị Minh Nguyệt

 

HSTH

 

"

5

Lê Kim Khoa

 

YSSN

 

"

6

Lý Thị Thu

 

YSS

 

"

7

Trần Thị Nhiễn

 

YSS

 

"

8

Thái Thị Ngọc Nhan

 

HSTH

 

"

9

Ô Thị Thu Trúc

 

HSTH

 

"

10

Võ Thị Quốc Trinh

 

HSTH

 

"

11

Nguyễn Thùy Trang

 

HSTH

 

"

12

Nguyễn Thị Kin Ánh

 

HSTH

 

"

13

Lê Thị Thu Sánh

 

YSS

 

"

14

Hồ Thanh Thủy

 

HSTH

 

"

15

Lê Thị Huệ

 

HSTH

 

"

16

Nguyễn Thị Hồng

 

HSTH

 

"

17

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

 

YSSN

 

"

18

Võ Thị Đậm

 

YSS

 

"

19

Đinh Thị Bích Hà

 

HSTH

 

"

20

Nguyễn Thị Thảo

 

YSSN

 

"

21

Trần Thị Ngọc Thanh

 

HSTH

 

"

22

Huỳnh Thị Kim Loan

 

HSTH

 

BV. Châu Đốc

23

Huỳnh Thị Thanh Hoàng

 

HSTH

 

"

24

Trần Thị Thúy Nga

 

HSTH

 

"

25

Lê Mỹ Lệ

 

HSTH

 

"

26

Đỗ Kim Chi

 

HSTH

 

"

27

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

HSTH

 

"

28

Nguyễn Thị Chính

 

YSS

 

"

29

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

YSS

 

"

30

Dương Thị Chuộng

 

YSS

 

"

31

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

 

HSTH

 

"

32

Nguyễn Thị Minh Hạnh

 

YSS

 

"

33

Nguyễn Thị Nhật Mai

 

YSSN

 

"

34

Hà Hồng Nhi

 

HSTH

 

"

35

Lê Hồng Nga

 

HSTH

 

"

36

Đoàn Thị Ngọc Hà

 

HSTH

 

"

37

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

YSS

 

"

38

Nguyễn Thị Tuyết Nga

 

HSTH

 

"

39

Lê Thị Thu Trang

 

YSS

 

"

40

Lê Kim Khoa

 

HSTH

 

"

41

Trịnh Thị Minh Hà

 

HSTH

 

"

42

Ngô Thu Tâm

 

HSTH

 

"

43

Mai Thị Thu Vân

 

HSTH

 

"

44

Huỳnh Thị Nga

 

HSTH

 

"

45

Trần Thị Mỹ Hằng

 

HSTH

 

"

46

Đoàn Thị Bạch Tuyết

 

HSTH

 

"

47

Dượng Thị Loan

 

YSS

 

"

48

Hồ Thị Ngọc Phượng

 

YSS

 

"

49

Lê Thị Thọ

 

YSS

 

"

TP LONG XUYÊN

1

Lê Kim Thanh

1957

CNHS

P.Chủ Nhiệm

NHà Hộ Sinh

2

Huỳnh Thị Kim Sa

1956

YSS

NV

NHà Hộ Sinh

3

Liêu Thị Phượng

1963

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

4

Trần Thị Thu Nhàn

1963

YSS

NV

NHà Hộ Sinh

5

Lê Thị Cẩm Nhung

1962

YSS

NV

TYT Mỹ Hòa Hưng

6

Nguyễn Thị Chinh

1974

YSSN

NV

TYT Mỹ Hòa Hưng

7

Huỳnh Thị Nguyệt Trinh

1971

YSSN

NV

TYT Mỹ Hòa Hưng

8

Mai Thảo Ly

1977

YSSN

NV

TYT Mỹ Long

9

Trần Thị Uyên Phương

1976

YSSN

NV

TYT Mỹ Long

10

Huỳnh Thị Tuyết Minh

1967

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

11

Lê Thị Thanh Hồng

1968

HSTH

NV

TYT Mỹ Quý

12

Phạm Thị Yến Loan

1973

YSS

NV

TYT Mỹ Quý

13

Bùi Thị Mỹ Linh

1966

HSTH

NV

TYT Mỹ Hòa Hưng

14

Đoàn Thị Kim Phượng

1968

HSTH

NV

TYT Bình Đức

15

Nguyễn Thị Thu Trang

1966

YSS

NV

TYT Mỹ Thới

16

Nguyễn Thị Thúy Dương

1970

HSTH

NV

TYT Mỹ Thới

17

Đàm Minh Hiền

1962

YSS

NV

NHà Hộ Sinh

18

Võ Thị Thùy Trang

1977

YSS

NV

TYT Mỹ Phước

19

Trần Thị Thanh Thảo

1977

HSTH

NV

TYT Mỹ Phước

20

Nguyễn Thị Thúy Nga

1966

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

21

Võ Thị Nở

1965

YSS

NV

NHà Hộ Sinh

22

Trần Thị Xuân Thúy

1968

YSS

NV

NHà Hộ Sinh

23

Phạm Thị Hoa

1965

HSTH

NV

TYT Mỹ Khánh

24

Trương Yến Hương

1963

HSTH

NV

Nhà Hộ Sinh

25

Đỗ Thu Hường

1961

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

26

Nguyễn Thị Phước Hạnh

1973

YSSN

NV

TYT Bình Khánh

27

Cao Thị Tuyết Nga

1973

YSSN

NV

TYT Bình Khánh

28

Lê thị Ngọc Mai

1972

YSSN

NV

TYT Mỹ Xuyên

29

Trần Thị Mai Lan

1962

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

30

Trần Thị Thúy Hồng

1960

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

31

Nguyễn Thị Mõng

1959

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

32

Dương Minh Thư

1973

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

33

Trần Thị Thu Cúc

1969

HSTH

NV

TYT Mỹ Hòa

34

Trương Thị Kim Thoa

1978

YSS

NV

TYT Mỹ Hòa

35

Nguyễn T T Mai Phượng Hoàng

1976

HSTH

NV

TYT Bình Đức

36

Trần Thị Mị

1974

YSS

NV

TYT Mỹ Bình

37

Nguyễn Thị Bạch Lan

1964

HSTH

NV

TYT Mỹ Bình

38

Trần Thị Kiều Liên

1964

HSTH

NV

NHà Hộ Sinh

39

Lê Thị Xuân Hiền

1965

HSTH

NV

Tổ HS Mỹ Khánh

40

Ngô Thị Lình

1959

YSS

NV

NHà Hộ Sinh

41

Hồ Thị Ngọc Nhường

1968

HSTH

P.Trạm

TYT Mỹ Thạnh

42

Lê Thị Kim Loan

1973

YSSN

NV

TYT Mỹ Thạnh

BVĐKTT-AG

1

Nguyễn Bích Oanh

 

HSTH

 

"

2

Trần Thị Thu Vân

 

YSSN

 

"

3

Huỳnh Kim Phượng

 

BS

 

"

4

Lê Thị Luyến

 

YSSN

 

"

5

Phạm Thị Cẩm Nhung

 

HSTH

 

"

6

Lâm Thị Hồng Hương

 

YSSN

 

"

7

Huỳnh Kim Cúc

 

YSS

 

"

8

Nguyễn Thanh Khôi

 

HSTH

 

"

9

Đoàn Ngọc Dung

 

YSSN

 

"

10

Đoàn Hồng Ngọc

 

YSSN

 

"

11

Nguyễn Thị Diễm Kiều

 

HSTH

 

"

12

Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

YSSN

 

"

13

Nguyễn Thị Thanh

 

HSTH

 

"

14

Hà Thị Thúy

 

YSSN

 

"

15

Hà Thị Thanh Ly

 

YSSN

 

"

16

Lâm Bảo Duyên

 

YSSN

 

"

17

Phạm Uyên Trang

 

HSTH

 

"

18

Nguyễn Thị Cẩm Hường

 

HSTH

 

"

19

Trần Thị Kim Duyên

 

YSS

 

"

20

Lê Thị Mỹ Linh

 

YSSN

 

"

21

Trần Thị Kim Hoàng

 

HSTH

 

"

22

Trần Thị Thy Thy

 

YSSN

 

"

23

Châu Mỹ Châu

 

HSTH

 

"

24

Mai Thị Xuân Thảo

 

HSTH

 

"

25

Nguyễn Thị Mừng

 

YSSN

 

"

26

Ngô Thị Hồng Nga

 

HSTH

 

"

27

Đỗ Thị Tường Vân

 

YSSN

 

"

28

Trần Thị Ngọc Dung

 

HSTH

 

"

29

Âu Thị Giao Linh

 

HSTH

 

"

30

Lý Ngọc Vẹn

 

HSTH

 

"

31

Trần Thị Tuyết Nga

 

HSTH

 

"

32

Hồ Thị Kim Bổn

 

HSTH

 

"

33

Huỳnh Kim Hận

 

HSTH

 

"

34

Trương Thị Lệ

 

YSS

 

"

35

Lê Thanh Thanh Giang

 

YSSN

 

"

36

Trương Thị Bạch Lan

 

HSTH

 

"

37

Trần Thị Kim Hường

 

HSTH

 

"

38

Nguyễn Thị Lệ

 

YSS

 

"

39

Trần Thị Kim Lan

 

YSSN

 

"

40

Đỗ Thị Kim Phượng

 

HSTH

 

"

41

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

HSTH

 

"

42

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

YSS

 

"

43

Nguyễn Trần Ngọc Hạnh

 

YSSN

 

"

44

Võ Thị Minh Nguyệt

 

YSSN

 

"

45

Nguyễn Thị Hiếu

 

HSTH

 

"

46

Đỗ Thị Kim Phượng

 

HSTH

 

"

47

Phạm Thị Mỹ Trang

 

HSTH

 

"

48

Nguyễn Thị Huệ

 

YSSN

 

"

49

Nguyễn Thị Tiềm

 

HSTH

 

"

50

Đỗ Thị Tú Vân

 

YSSN

 

"

51

Dương Thị Thu Cúc

 

YSSN

 

"

52

Trần Tô Thị Nghĩa

 

HSTH

 

"

53

Lê Thị Minh Hồng

 

YSS

 

"

54

Huỳnh Thị Thúy Hạnh

 

HSTH

 

"

55

Phạm Ngọc Thu

 

HSTH

 

"

56

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

 

HSTH

 

"

57

Giang Thị Hồng

 

HSTH

 

"

58

Trần Lê Thùy Trang

 

YSSN

 

"

59

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

YSS

 

"

60

Lê Thị Thanh Phượng

 

HSTH

 

"

61

Đỗ Thu Cúc

 

HSTH

 

"

62

Trần Thị Kim Minh

 

YSSN

 

"

TT-BVSKBMTE/KHHGĐ

1

Trần Hoàng Yến

1952

NHS

P.phòng TCHC

"

2

Cao Thị Lang

1954

NHS

NV

"

3

Võ Thị Thuy Thủy

1952

NHS

NV

"

4

Cao Thị Hồng

1952

NHS

NV

"

5

Võ Thị Mỹ Lệ

1959

HSTH

NV

"

6

Văng Thị Thúy Liên

1965

HSTH

NV

"

7

Hà Thị Phi Nga

1966

HSTH

NV

"

8

Phạm Thị Yên

1965

HSTH

NV

"

9

Nguyễn Thị Cơ

1963

HSTH

NV

"

10

Nguyễn Thị Kim Ba

1962

YSS

NV

"

11

Nguyễn Thị Kim Phụng

1968

YSSN

NV

"

BV-HẠNH PHÚC

1

Dương Thị Cúc

1966

HSTH

ĐD Khoa

"

2

Nguyễn Thị Xuân Loan

1974

YSS

ĐDCS

"

3

Đào Thị Thu Trang

1962

HSTH

ĐDCS

"

4

Nguyễn Thị Mỹ Dung

1975

HSTH

ĐDCS

"

5

Nguyễn Thị Bích Lan

1971

YSS

ĐDCS

"

6

Phạm Thanh Thúy

1976

YSS

ĐDCS

"

7

Đinh Thị Uyên Phương

1979

YSS

ĐDCS

"

8

Lê Tô Nhi

1978

HSTH

ĐDCS

"

9

Phạm Kim Quyên

1980

HSTH

ĐDCS

"

10

Lê Thị Huỳnh Anh

1980

YSSN

ĐDCS

"

11

Trần Thị Xuân Đào

 

HSTH

 

Trường THYT An Giang

12

Trần Thị Giỏi

 

CNHS

 

Trường THYT An Giang

13

Đào Thị Kim Hương

 

CNHS

Chủ Tịch Hội

Trường THYT An Giang

14

Nguyễn Ngọc Phượng

 

HSTH

 

BVĐKTT-AG

15

Trần Thị Kim Anh

 

CNHS

 

BVĐKTT-AG