HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NGÃI

- 29/10/2010 15:18:30

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NỮ HỘ SINH TỈNH QUẢNG NGÃI

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Đơn vị công tác

01

Phạm Thị Nhi

1972

CNHS

BVĐK Tư Nghĩa

02

Đặng Thị Ly

1971

NHS

nt

03

Phan Thị Thuỳ Minh

1966

NHS

nt

04

Châu Thị Thuỳ Trang

1981

CNHS

nt

05

Bùi Thị Thu Hải

1979

NHS

nt

06

Phạm Thị Điểm

1975

NHS

nt

07

Đoàn Thị Thu Hiền

1984

NHS

nt

08

Phạm Thị Đạo

1975

NHS

nt

09

Dương Thị Lý

1988

NHS

nt

10

Phạm Thị Huỳnh Trang

1987

NHS

nt

11

Trương Thị Xuân Diệu

1986

NHS

nt

12

Phạm Thị Luận

1988

NHS

nt

13

Trần Thị Hoa

1974

NHS

nt

14

Lê Thị Thanh Y

1979

NHS

nt

15

Trương Thị Thu Hiền

1988

NHS

nt

16

Đặng Thị Xuân

1956

NHS

TT Y tế Trà Bồng

17

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

 

NHS

nt

18

Phạm Thị Thuý Hạnh

 

NHS

nt

19

Hồ Thị Thuỷ

1982

NHS

nt

20

Lê Thị Diễm

1988

NHS

nt

21

Đỗ Thị Minh Tâm

 

NHS

Huyện Trà Bồng

22

Võ Thị Trúc

 

NHS

nt

23

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

 

NHS

nt

24

Võ Thị Lượng

 

NHS

nt

25

Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

NHS

nt

26

Hồ Thị Hảo

 

NHS

nt

27

Tạ Thị Niệm

 

NHS

nt

28

Lương Thị Hồng

 

NHS

nt

29

Hồ Thị Thuỷ

 

NHS

nt

30

Hồ Thị Hiển

 

NHS

nt

31

Lê Thị Kim Luyến

1979

NHS

Trạm YT Sơn Hà

32

Lê Thị Minh Hoa

1988

NHS

nt

33

Đinh Thị Vương

1986

NHS

nt

34

Trịnh Thị Linh Phượng

1982

NHS

nt

35

Đinh Thị Thưa

1984

NHS

nt

36

Lê Thị Hiền

1988

NHS

nt

37

Võ Thị Phước

1988

NHS

nt

38

Đinh Thị Si

1985

NHS

nt

39

Nguyễn Thị Bích Hạnh

1982

NHS

nt

40

Huỳnh Thị Đào

1971

BS

TT YT Minh Long

41

Huỳnh Thị Ngọc Thuyền

1980

NHS

TT YT Tây Trà

42

Đinh Thị Thép

1983

NHS

TT YT Sơn Tây

43

Mai Thị Hương

1962

CN

TT YTDP Sơn Tịnh

44

Trần Thị Huyền Trang

1971

CN

BV Sơn Tịnh

45

Nguyễn Thị Tường Vy

1967

CN

Trường THYT

46

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

1965

NHS

TT YT Sơn Hà

47

Nguyễn Thị Tuyết Nga

1964

NHS

BV Mộ Đức

48

Đỗ Thị Thanh Bình

1958

CN

TT YTDP Nghĩa Hành

49

Trần Thị Thanh Hương

1953

NHS

BV Đức Phổ

50

Đặng Thị Xuân

1956

NHS

BV Trà Bồng

51

Hồ Thị Kim Ân

1975

NHS

TT YT Minh Long

52

Đào Thị Xuân Phương

1981

NHS

nt

53

Lê Thị Tình

1979

NHS

nt

54

Bùi Thị Trang

1982

NHS

nt

55

Phù Thị Tuyết Hạnh

1982

NHS

nt

56

Bùi Thị Thu Thuỷ

1982

NHS

nt

57

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1982

NHS

nt

58

Đinh Thị Tình

1983

NHS

nt

59

Trần Thị Lệ Ly

1965

CNNHS

TT YTDP Mộ Đức

60

Nguyễn Thị Thu Phương

1974

NHS

nt

61

Đoàn Thị Xuân Trang

1975

CNNHS

nt

62

Phạm Thị Xuân

1974

CNNHS

nt

63

Huỳnh Thị Ngọc Cẩm

1984

NHS

nt

64

Nguyễn Thị Tuyết Nga

1964

NHS

BV Mộ Đức

65

Phạm Thị Mỹ Trâm

1983

NHS

Mộ Đức

66

Lê Thị Nương

1969

NHS

nt

67

Lê Thị Tố Loan

1975

NHS

nt

68

Ngô Thị Lệ Huyền

1980

NHS

BV Mộ Đức

69

Trần Thị Phúc

1987

NHS

nt

70

Trương Ngọc Thi Thi

1987

NHS

nt

71

Hồ Thị Xuân Ngà

1984

NHS

nt

72

Đặng Thị Tư

1964

YS

 

73

Huỳnh Thị Thanh Mai

1964

YS

 

74

Huỳnh Thị Ngọc Điệp

1980

NHS

 

75

Phạm Thị Vương

1977

NHS

 

76

Phạm Thị Thanh Quyết

1979

NHS

 

77

Trần Thị Phi Yến

1974

CNNHS

BV Nghĩa Hành

78

Huỳnh Thị Hạnh

1971

NHS

BV Nghĩa Hành

79

Nguyễn Thị Ánh Minh

1977

NHS

TT YTDP Nghĩa Hành

80

Trần Thị Lộc

1977

NHS

nt

81

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

1978

NHS

nt

82

Cao Thị Đông Triều

1963

CNHS

TT CSSKSS TPQN

83

Nguyễn Thị Tùng Chi

1962

CNHS

Mộ Đức

84

Võ Thị Dạ Thảo

1985

NHS

nt

85

Trần Thị Tâm

1960

NHS

BV TPQN

86

Tống Thị Mộng Hoa

1952

CSHS

TPQN

87

Trần Thị Bình

1954

CSHS

TPQN